Pro správné fungování našich stránek používáme cookies. Pokračováním Vaši návštěvu, souhlasíte použití cookies:

Komunita Chemin Neuf – Katolická komunita s povoláním k ekumenismu

Česká republika
bandeau

Mladí pracující

Pro mladé pracující od 22 do 33 let

Nabídka pro mladé ve věku od 22 do 33 let, kteří již ukončili svá studentská léta, pracují a chtějí se společně formovat v duchovním, osobním i pracovním životě.

Co nás čeká:

  • Pravidelné skupinky (fraternity) – setkávání se ve stálých skupinkách za účelem sdílení se o podstatných otázkách života; fraternity se konají jedenkrát měsíčně, zpravidla v Praze.
  • Formační víkendy, příp. jiné vícedenní akce; v současnosti jsou plánovány dva víkendy, a to 20. – 22. 10. 2017 a 2. – 4. 2. 2018.
  • Přednášky (workshopy) na významná témata z oblasti duchovního, pracovního a osobního života; plánují se 3 přednášky, a to zpravidla ve všední den v podvečerních hodinách.

 

Cílem misie mladých pracujících je vytvářet společenství křesťanů, kteří prožívají obdobnou životní situaci a chtějí růst ve vztahu k Bohu i k druhým. Společné setkávání a sdílení se o podstatných otázkách života napomáhá porozumět situacím, které člověk prožívá, rozeznávat Boží vedení v osobním i pracovním životě, podporovat se v modlitbě, jakož i růst v mezilidských vztazích. Misie Mladých pracujících v této podobě úspěšně probíhá od roku 2016, přičemž vychází z francouzského projektu Jeunes Professionels komunity Chemin Neuf

Do společenství mladých pracujících se lze zapojit vždy na jeden rok, a to od října/listopadu. Každý účastník je členem jedné z několika fraternit, které jsou vytvářeny právě pro jeden rok, ve kterém se scházejí ve stále stejném složení, což umožňuje vznik atmosféry vzájemnosti a důvěrnosti, která je pro sdílení podstatných životních otázek nezbytná. Účast v mladých pracujících proto vyžaduje rozhodnutí pravidelně se účastnit fraternit, a pokud možno též společných setkání celého společenství.

Účast na prvním víkendu (20. – 22. 10. 2017) je nezávazná.
Ubuntu
Ubuntu - Jsem, protože náležím

Vidět videa Koupit video v obchodě AME
bloc media chemin neuf fin bloc media chemin neuf