Přihlašování zahájeno

POPIS

Kým je Duch svatý? Jak slyšíme jeho hlas? Jeho dary a biřmování.

…slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde… Jn 3,8

PROGRAM

Co je ´vylití Ducha svatého´? Co přesně říká Bible o křtu v Duchu svatém a jak to vlastně učedníci s Ježíšem prožili? Jak prožíváme dary Ducha dnes? Kdy se mohu připravit na svátost biřmování? Mám čekat, až budu starší anebo do přípravy skočit ve víře?

INFORMACE / DOPRAVA

Autobusem č.312 ze stanice metra Bořislavka; vystupte na stanici Tuchoměřice-zámek (hned vedle kláštera), případně Tuchoměřice-obecní úřad (cca 10 minut pěšky).

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek je v rozmezí od 500 do 800 Kč / osoba / víkend. Zvýšením svého příspěvku pomůžete mladým, kteří nemohou víkend zaplatit. Nechceme, aby nedostatek financí znemožnil někomu příjezd na akci. V takovém případě se s námi spojte předem. Děkujeme. (Sestra Pavla Strettiová 604228814)