Přihlašování zahájeno

Čtyřdenní duchovní cvičení v tichu s cílem ohlédnout se za svojí minulostí ve světle Ducha svatého

POPIS

ANAMNÉZA – duchovní cvičení v tichu

Bůh s lidmi komunikuje

Spiritualita Komunity Chemin Neuf má kořeny v ignaciánské tradici a v charismatické obnově. Z obou těchto kořenů vyplývá přesvědčení, že Bůh může s lidmi mluvit přímo a překvapivě osobním způsobem. Klíčem je uvěřit, že Bůh s námi prostřednictvím důvěrných zkušeností komunikuje.

Anamnéza – čtyřdenní duchovní cvičení

Na základě tohoto přesvědčení nabízí Komunita Chemin Neuf vedle ignaciánských týdenních exercicií také čtyřdenní duchovní cvičení zvaná anamnéza. Název těchto cvičení je inspirován lékařstvím. Anamnéza (slovo pochází z řečtiny a znamená rozpomínání, vzpomenutí) je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta, a to zejména z jeho minulosti.

Tak jako v případě zdravotních problémů vyhledáme lékaře, tak v případě například problematických vztahů, mimořádných událostí v životě, tíživých období života atd. mohou být problémy duchovní povahy. Toužíme svěřit vše Bohu, aby uzdravil v našem životě to, co nás trápí, abychom mohli žít v radosti a svobodě Božích dětí.

Na cestě k tomuto cíli je ovšem třeba provést „anamnézu“ – podívat se zpět na svůj život. Je třeba mít odvahu otevřít prožívané těžkosti a problémy, poničené vztahy aj. a vystavit se Božímu světlu, světlu Ducha Svatého.

To vše se děje (stejně jako při exerciciích) v časech:

 • osobní modlitby s nasloucháním Božímu slovu;
 • společné modlitby;
 • přednášek;
 • každodenního osobního duchovního doprovázení.

Přejeme vám odvahu vstoupit na tuto cestu. I zde ale platí: Pravda vás osvobodí.

INFORMACE

 • ubytování ve velkých pokojích po dvou osobách (za příplatek je možné rezervovat samostatný pokoj)
 • podmínka je účastnit se na celých duchovních cvičeních, od začátku do konce
 • součástí duchovních cvičení jsou:
  • osobní modlitba s nasloucháním Božímu slovu,
  • společná modlitba,
  • přednášky,
  • každodenní osobní duchovní doprovázení.

PŘÍSPĚVEK

Doporučený příspěvek je: 3400,- až 4400,- Kč; příplatek za samostatný pokoj: 1500 Kč

Finance nemají být překážkou účasti na duchovních cvičeních! V případě potřeby nás kontaktujte.