Pozváni Kristem

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti.
Běžím však, protože mne se zmocnil Ježíš Kristus. Fil 3,12

SPOLEČNĚ,
muži a ženy,
manželské páry se zasvěcenými do celibátu
různých kultur a jazyků,
křesťané různých vyznání,
katolíci, ortodoxní, protestanté, evangelíci….

A DÁLE,
rozhodli jsme se modlit,
být pro všechny bratry a sestrami,
chceme s odvahou svědčit o Božím díle ve svých životech,
rozhodli jsme se pracovat ve službě církví i světa.

NEVIDITELNÝ KLÁŠTER

Sjednoceni jednou vizí, Net For God (Síť Pro Boha) je globální síť modlitby a formace pro jednotu a mír mezi zeměmi, kulturami a křesťanskými dedominacemi.

KDE NÁS NAJDETE

Opatství a kláštery
Formační střediska
Domy s příjmem skupin
Studentské domy
Modlitební skupiny
Farnosti….

Zveme Vás !