KATOLICKÁ KOMUNITA S POVOLÁNÍM K EKUMENISMU

SMÍŘENÁ RŮZNOST

Tvoříme jedno společenství

„Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!“ Ž 132

Jsme manželské páry i osoby zasvěcené do celibátu, ženy a muži, křesťané různých vyznání a původem z různých kultur, a společně jsme se rozhodli žít dobrodružství komunitního života v následování Krista.

Ať už bydlíme pod stejnou střechou nebo jen ve stejné čtvrti, rozhodujeme se pro komunitní život, kde každý den zažíváme, že sdílení rozhojňuje. Sdílení toho, co jsme, z nás činí ještě více bratry a sestry.

Na této cestě sdíleného každodenního života prožíváme, že setkávání našich rozdílností je bohatství, pokud projde tavicím kelímkem smíření. Z tohoto společenství vychází radost a oslava, které jsou v centru života naší komunity.

POVOLÁNÍ K EKUMENISMU

„Aby všichni byli jedno“ Jn 17, 21

„Odvažujeme se věřit ve viditelnou jednotu Církve a pracovat pro ni ze všech sil považujeme za naše poslání.“ Konstituce, str. 20

S touhou osvojit si modlitbu Ježíše, který jako první prosil o jednotu, se modlíme takto: „Pane Ježíši, který ses modlil, aby všichni byli jedno, prosíme Tě za jednotu křesťanů, tak, jak Ty chceš, a skrze prostředky, které Ty chceš. At nám tvůj Duch dá prožívat utrpení z rozdělení, vidět naše hříchy a důvěřovat v naději, která je nad všechno očekávání. Amen.“

“Vše, co můžeme dělat společně, to také dělejme.” Jsme katolíci, protestanti, evangelikálové, letniční, pravoslavní nebo anglikáni, sdílíme náš každodenní život a společně neseme naše misie, abychom spolu svědčili o lásce, kterou má Otec ke všem svým dětem.
Těm, kdo jdou touto cestou, nabízíme různé druhy ekumenické formace, přejeme si, aby se naše Církve na této cestě angažovaly s námi, a chceme navazovat pevná pouta s těmi, kdo jsou kolem nás.

MISIONÁŘSKÁ DYNAMIKA

Ve službě Církvi a světu

„Když jsme k Němu připojeni, máme odvahu dát všechny svoje dary do služby druhým.“ Papež František

Jako odpověď na povolání Krista a Církve se zavazujeme být ve službě lidem, mužům a ženám dnešní doby, všude tam, kam nás Duch pošle a povede: ať už to bude nedaleko našeho domova nebo na opačném konci planety; ve farnostech, svěřených Komunitě, nebo v zaměstnání; v našich formačních centrech, domech pro studenty nebo ve škole učedníků, stejně tak jako u dětí ulice.

Společně i každý zvlášť toužíme být s našimi dary „vším pro všechny“ a hlásat Krista. Odvažujeme se o plameni, který nám dává život, svědčit mladým lidem, rodinám, těm kdo pracují, těm, kdo jsou už v penzi, dospívajícím…

NĚKOLIK ČÍSEL

Do Komunity je zavázáno přibližně 2400 osob. Komunita je přítomná ve 30 zemích, 80 diecézích; mezi členy Komunity je 400 osob zasvěcených do celibátu, z toho 120 kněží. Přibližně stovka bratří a sester studují filozofii a teologii na různých univerzitách, nebo prožívají duchovní a komunitní formaci v centrech Komunity.
Do Komunia Chemin Neuf patří kolem 3000 členů, kteří s Komunitou sdílejí její misie a spiritualitu.

V rámci misie pro mladé lidi vede Komunita 25 domů pro studenty a organizuje letní festivaly, kterých se účastní několik tisíc lidí. Každý rok vysílá dvacítku mladých lidí do misií mezinárodní pomoci do desítky zemí.
Misie Kána, přítomná v 50 zemích, zahrnuje 5000 párů. Každý rok organizuje víc než 450 setkání pro páry a rodiny.
Od roku 1995 bylo Komunitě svěřeno již 30 farností ve 12 zemích.

Komunita vede 8 formačních center, otevřených pro všechny zájemce, a pokračuje v poslání různých řádů a kongregací v 17 klášterech. Celkem 51 domů nám pomáhá rozvíjet komunitní život a naše misie.

Komunita Chemin Neuf se zrodila
z impulsu Ducha svatého,
aby nesla výzvy Církve,
světa a dnešní doby.