Countries where the Chemin Neuf Community has permanent presence
Země, ve kterých je Komunita trvale přítomná

Countries where the Chemin Neuf Community has local events
Země, kde Komunita pořádá evangelizační misie