„JEŽÍŠ VYSTOUPIL NA HORU, ABY SE O SAMOTĚ MODLIL.“

Bůh může účinně jednat v životě lidí

Spiritualita Komunity Chemin Neuf vyrůstá na jedné straně z ignaciánské tradice a na druhé straně z charismatické obnovy. Spiritualita charismatické obnovy a exercicií svatého Ignáce z Loyoly se shodují v jistotě, že „Bůh se může sdělovat přímo svému stvoření“ a účinně tak jednat v životě lidí.

Exercicie – nabídka současnému člověku

V souladu s výše uvedenou jistotou a se svými kořeny nabízí Kumunita Chemin Neuf exercicie (duchovní cvičení) jako cestu, která zvláštním způsobem vychází v ústrety duchovním potřebám současného člověka, který není ochoten zříci se své osobní autonomie a v souvislosti s tím důvěřuje hlavně vlastní zkušenosti.

Exercicie vytvářejí prostor právě pro osobní zkušenost víry a pro odpověď na Ježíšovo volání, učí rozlišovat dary a cesty, kterými dnes Bůh člověka vede. Vnitřní zkušenost zprostředkovaná exerciciemi tak umožňuje člověku objevit vlastní životní cestu a ve svobodě se pro ni rozhodnout. Exercicie nabízejí konkrétní pomoc jak uvádět do života velké duchovní touhy člověka.