Sjednoceni stejnou vizí,
stejným nadšením,
stejným posláním!

Vize
„Neviditelný klášter“

Paul Couturier, francouzský kněz a průkopník „duchovního ekumenismu“ se roce 1944 sdílel se svojí vizí:
« Jestliže každý čtvrtek večer, na připomínku Zeleného čtvrtku, bude stále větší a větší množství křesťanů všech vyznání tvořit něco jako obrovskou síť, obepínající Zemi, jako velký neviditelný klášter, v němž budou všichni ponořeni do Kristovy modlitby za jednotu, cožpak to nebude úsvit jednoty křesťanů, vycházející nad světem? Cožpak to není právě takový postoj upřímného duchovního úsilí, který Otec od nás očekává, aby mohl uskutečnit viditelnou jednotu těla Církve, aby mohl udělat všechny zázraky potřebné k tomu, aby všechny, kdo jej milují a byli viditelně označeni křestní pečetí, shromáždil ve své viditelné Církvi? »

Misie
„Net for God“

Net For God, vycházející z této vize, se stal od svého vzniku v roce 2000 širokou světovou sítí:
SÍTÍ MODLITBY za jednotu a mír mezi zeměmi, kulturami a křesťanskými vyznáními. Každý čtvrtek večer se členové sítě Net for God spojují ve společné modlitbě za jednotu křesťanů.
SÍTÍ FORMACE
Každý měsíc vzniká film, který se věnuje některé aktuální otázce, týkající se jednoty, a svědčí o Boží lásce a jejím působení ve světě.
SÍTÍ EVANGELIZACE
Její členové pocházejí z různých křesťanských církví, a společně pracují a svědčí, aby přiblížili příchod Božího Království na zemi.

Tým misie

Bratři a sestry, kteří společně spřádají, oživují a animují tuto síť, se spolu modlí a pracují v domě ImaGO ve Villeneuve d’Ascq (blízko Lille na severu Francie). Týmu Net for God v práci pomáhá Neuf Media, ateliér videoprodukce Komunity Chemin Neuf. A pak je tu ještě Media School, která každý rok umožňuje mladým lidem z různých zemí a Církví formovat se jako „misionáři internetu“.
Misii Net for God podporuje mnoho dobrovolníků a dárců, kteří umožnují uskutečnění různých evangelizačních projektů.

TOUHA PO JEDNOTĚ
MODLETE SE NEŠPORY ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ

Každý čtvrtek večer se můžete připojit ke Komunitě a přimlouvat se za aktuální situace, týkající se jednoty ve světě. K tomu nám pomáhají texty autorů různých křesťanských tradicí a intence přímluv za jednotu a smíření.

TOUHA PO JEDNOTĚ
FORMUJTE SE A PODÍVEJTE SE NA FILM

Jako podpora naší modlitby a závazku pro jednotu nám pomáhají filmy, díky kterým si prohlubujeme znalosti církví a světa. Příklad témat: CARLO ACUTIS | SICÍLIE, ZEMĚ POHOSTINNÁ | IRENEJ Z LYONU | MUČEDNÍCI Z ALŽÍRSKA | MARTIN LUTHER KING | CHURCH PLANTING | HRANT DINK | ULICE NADĚJE…

TOUHA PO JEDNOTĚ
PŘIPOJTE SE K ‚POINT NET‘

Síť NET FOR GOD je složena z mnoha malých skupin, roztroušených po světě – je jich více než 700 – kde se lidé scházejí každý měsíc, aby se spolu podívali na film, sdíleli se a společně se modlili.