Udělejte si čas na budování svého vztahu

Devět setkání a víkendový pobyt pro ty, kdo chtějí pracovat na zlepšení svého partnerského života

Stručné představení programu KÁNA Welcome

Naplněný manželský život je dobrodružství! Jak jej zlepšit? Jak jej stavět na pevných základech a jak posilovat vzájemný vztah?

Cílem programu KÁNA Welcome  je pomáhat párům a přispívat k pastoraci rodin, a to vše v rámci širší misie Kána komunity Chemin Neuf. Program KÁNA Welcome je určený pro páry, které chtějí budovat harmonický a pevný partnerský život. Tento kurz, založený na výměně zkušeností a vzájemné komunikaci, je díky malému počtu účastníků časově flexibilní a probíhá v přátelském prostředí.

Pro realizaci programu KÁNA Welcome je k dispozici výuková sada, která využívá jednoduché a snadno použitelné metody a nástroje.

Tento program vám jako páru umožňuje:

… a vytvářet tak z vašeho manželství láskou naplněné a bezpečné místo pro váš pár i vaše děti

Kána Welcome – cesta pro váš pár

KÁNA Welcome je cesta

Hlavní cíl – posílit váš pár

KÁNA Welcome umožňuje párům řešit hlavní otázky společného manželského života. Společně strávený čas a kontakt s ostatními páry v příjemném prostředí posiluje život páru. Pak je možné obnovit dialog a pochopit, jak se usmiřovat a tím objevit cestu, která je nutnou podmínkou k budování harmonického společného života. A protože jsme křesťané, věříme, že Pán má v KÁNA Welcome své místo a že nám může pomoci náš pár posílit. On je skála, o kterou se můžeme opřít. On je cesta, po které můžeme s důvěrou jít.

Komu je KÁNA Welcome určená?

Program KÁNA Welcome může prožít každý pár, muž a žena, manželský či nemanželský, více či méně věřící. Přestože je program křesťanstvím inspirovaný, k účasti není třeba žádné osvědčení o křtu ani titul z teologie! Zkušenosti ukazují, že je tento program zvláště důležitý pro partnery ve věku mezi 25 a 40 lety, tedy pro období, kdy páry prožívají první roky společného života a musí čelit největším nebezpečím.

Kdo program vede?

KÁNA Welcome je program určený PRO páry a zároveň samotnými páry vedený. Nejedná se o profesionály věnující se problematice manželského života, ale o páry, které chtějí sdílet své radosti a těžkosti s ostatními, aby se všichni společně posunuli vpřed.

Zapojit se tedy může každý pár, který má touhu něco takového spolu s ostatními páry prožívat. Je vhodné, aby program probíhal ve spojení s farností, sborem apod. Vedoucí pár může určit kněz, pastorační asistent nebo jiná kompetentní osoba, případně se účastníci domluví mezi sebou. Tento pár pak kontaktuje odpovědné programu KÁNA Welcome pro Českou republiku, kteří mu poskytnou bližší informace a podporu.

K čemu se páry zavazují?

Abyste mohli cestu dobře prožít, je třeba se zapojovat. Aktivní účast pomáhá každému páru vytrvat v rozhodnutí, které učinil. Každý pár se zavazuje k následujícímu:

Pravidelná setkání každý měsíc

Jak setkání probíhají?

Každý měsíc se tři až pět párů schází vždy u některého páru doma. Páry jsou zároveň účastníky i aktéry, protože musí pro svou skupinu podle možností připravit velice stručnou přednášku (uvedení do tématu).

Setkání se obvykle koná večer, podle toho jak to všem párům nejvíce vyhovuje (setkání probíhá bez dětí) a trvá asi 2 hodiny. Každé setkání se věnuje jednomu z témat, která mají určitou posloupnost vycházející z pedagogiky Kány a opírají se o zkušenosti z každodenního života.

Kde se tato setkání konají?

Po úvodním setkání, které má specifický cíl, se nejbližší setkání skupinky koná v domě vedoucího páru. Další večery probíhají střídavě u dalších párů, pochopitelně podle možností každého. Přivítání dalších párů u sebe doma je součástí pedagogiky Kána. Hostitelem pokud možno není pár, který má právě na starosti uvedení do tématu.

Jak setkání probíhá?

Pro inspiraci uvádíme následující harmonogram:

20:30 (po večeři) – přivítání, občerstvení, čas k neformálnímu rozhovoru a sdělení novinek;
 
20:50 – přednáška jednoho z párů (max. 10 – 15 minut); tato část uvádí do tématu večera. Pro každou přednášku je navržen rámec. Nutno dbát na dodržení časového rámce;

21:05 – čas v páru, hlavní část večera; jednotlivé páry si vyhradí čas na sdílení o tématu večera;

21:35 – sdílení ve skupince;

22:20 – modlitba;

22:25 – domluva termínu dalšího setkání.

Témata setkání

Témata jsou konkrétní a vychází z každodenního života:
1.    Proč si udělat čas pro náš pár?

2.    Muž a žena: rozdíly mezi námi

3.    Efektivní komunikace: Já mluvím, ty mluvíš… oba si nasloucháme!

4.    Okamžiky konfliktů: Jak nimi společně procházet?

5.    Rodinný život, profesní život: Jak najít mezi nimi rovnováhu?

6.    Peníze: Jak s nimi společně hospodaříme?

7.    Rozhodovat se sám nebo společně: Kdo kormidluje naši loď?

8.    Moji rodiče a rodiče mého partnera: Jaké je jejich místo „v“ našem páru?

9.    Budování našeho společného života

Co máme na mysli pod pojmem „sdílení“?

Jak cesta pokračuje, stává se měsíční setkání místem sdílení, které je stále vřelejší, přátelštější a upřímnější. Pro některé se KÁNA může dokonce stát zaslíbenou duchovní zemí, ve které je Kristus promění a obnoví jejich život v páru. Čas na „sdílení“ je při každém setkání. Co jím máme na mysli? V žádném případě se nejedná o „vybalování“ tajností. Zakoušíme při něm, že verbalizace toho, „co cítím“ (mých radostí, smutků, obav), pomáhá lépe poznat sebe sama, růst ve vztahu a vnímat Pánovo působení v celém mém životě.

Společný víkend

Jedná se o výjimečný čas, kdy se můžeme zastavit, dopřát si víkend strávený s celou skupinkou a vlastní rodinou, relaxovat, odpočinout si jako pár, modlit se, dát prostor ke vzájemnému smíření a vyjít společně dál s novou vůlí upevňovat vztah v našem páru. Víkendový pobyt zahrnuje čas na rozjímání, sdílení, modlitbu a odpočinek. Děti mají po většinu času svůj vlastní program.

Jak zahájit kurz ve vašem okolí?

K propagaci a realizaci kurzu existuje komplexní sada materiálů KÁNY Welcome:


Materiály ke stažení:


Příručky KÁNA Welcome existují v mnohých jazykových verzích (arabština, angličtina, čeština, francouzština, němčina, italština, maďarština, lotyština, litevština, polština, slovenština, španělština …)

Jak je KÁNA Welcome propojena s komunitou Chemin Neuf? 

Program KÁNA Welcome je součástí misie Kána pro páry komunity Chemin Neuf.


Kontaktujte nás

Kontaktujte sekretariát Kána Welcome ČR
Politika ochrany osobních údajů *

KÁNA Welcome byla dobře přijata i ve Vatikánu: see website.

KÁNA WELCOME

Snadno použitelný program pro doprovázení, formaci, evangelizaci a pastoraci manželských párů.

laityfamilylife.va