Vyhraďte si čas na budování vašeho vztahu

9 setkání a víkendový pobyt pro ty, kdo chtějí pracovat na zlepšení života v páru

Stručné představení programu KÁNA Welcome

Úspěšný manželský život je dobrodružství! Jak jej zlepšit? Jak jej stavět na pevných základech a jak posilovat vzájemný vztah?

Cílem programu KÁNA Welcome  je pomáhat párům a přispívat k pastoraci rodin, a to vše v rámci širší misie Kána komunity Chemin Neuf. Program KÁNA Welcome je určený pro páry, které chtějí budovat harmonický a pevný partnerský život. Tento kurz, založený na výměně zkušeností a vzájemné komunikaci, je časově flexibilní a jeho základem je přátelské prostředí.

Pro realizaci programu KÁNA Welcome je k dispozici výuková sada, která využívá jednoduché a snadno použitelné metody a nástroje.

Tento program vám jako páru umožňuje:

…a prožívat tak plnější společný život ku prospěchu vám i vašich dětí, které v něm naleznou plnohodnotné místo.

Kána Welcome – cesta pro váš pár

KÁNA Welcome je cesta

Hlavní cíl – posílit váš pár

KÁNA Welcome umožňuje párům řešit hlavní otázky společného manželského života. Společně strávený čas a kontakt s ostatními páry v příjemném prostředí posiluje život páru. Pak je možné obnovit dialog a pochopit, jak se usmiřovat a tím objevit cestu, která je nutnou podmínkou k budování harmonického společného života. A protože jsme křesťané, věříme, že Pán má v KÁNA Welcome své místo a že nám může pomoci náš pár posílit. On je skála, o kterou se můžeme opřít. On je cesta, po které můžeme s důvěrou jít.

Komu je KÁNA Welcome určená?

KÁNA Welcome může prožít každý pár, muž a žena, manželský či nemanželský, více či méně věřící. Přestože je program křesťansky inspirovaný, k účasti není třeba žádné osvědčení o křtu ani titul z teologie! Zkušenosti ukazují, že je tento program zvláště důležitý pro páry mezi 25 a 40 lety, tedy pro období, kdy páry prožívají první roky společného života a musí čelit největším nebezpečím.

Kdo program vede?

KÁNA Welcome je program určený PRO páry a zároveň vedený páry. Nejedná se o profesionály věnující se problematice manželského života, ale o páry, které chtějí sdílet své radosti a těžkosti s ostatními, aby se společně posunuly vpřed.

Zapojit se tedy může každý pár, který má touhu něco takového spolu s ostatními páry prožívat. Je vhodné, aby program probíhal ve spojení s farností, sborem apod. Vedoucí pár může určit kněz, pastorační asistent apod., případně se páry domluví mezi sebou. Tento pár pak kontaktuje odpovědné programu KÁNA Welcome pro Českou republiku, kteří mu poskytnou bližší informace a podporu.

K čemu se páry zavazují?

Abyste mohli cestu dobře prožít, je třeba se zapojovat. Toto zapojení se pomáhá každému páru vytrvat v rozhodnutí, které učinil. Každý pár se zavazuje k následujícímu:

Mesíční setkání

Jak probíhá měsíční setkání?

Každý měsíc se tři až pět párů schází vždy u některého páru doma. Pedagogika KÁNY Welcome je z velké části založena na kvalitě toho, co se ve skupině děje. Páry jsou zároveň účastníky i aktéry, protože musí pro svou skupinu podle možností připravit velice stručnou přednášku (uvedení do tématu).

Setkání se obvykle koná večer, kdy to všem párům nejvíce vyhovuje (setkání probíhá bez dětí). Trvá asi 2 hodiny. Každé setkání se věnuje jednomu z témat, která mají určitou posloupnost vycházející z pedagogiky Kány a opírají se o zkušenosti z každodenního života.

Kde se tato setkání konají?

Po úvodním setkání, které má specifický cíl, se nejbližší setkání skupinky koná v domě vedoucího páru. Další večery se konají u střídavě u dalších párů, pochopitelně podle možností každého. Hostitelem pokud možno není pár, který má uvedení do tématu. Přivítání dalších párů u sebe doma je součástí pedagogiky Kána.

Jak setkání probíhá?

Pro inspiraci uvádíme následující harmonogram:

20:30 (po večeři) – přivítání, občerstvení, čas k neformálnímu rozhovoru a sdělení novinek;
 
20:50 – přednáška jednoho z párů (max. 10 – 15 minut); tato část uvádí do tématu večera. Pro každou přednášku je navržen rámec. Nutno dbát na dodržení časového rámce;

21:05 – čas v páru, hlavní část večera; jednotlivé páry si vyhradí čas na sdílení o tématu večera;

22:25 – domluva termínu dalšího setkání;

22:30 – konec oficiálního programu večera.

Témata setkání

Témata jsou konkrétní a vychází z každodenního života:
1.    Proč si udělat čas pro náš pár?

2.    Muž a žena: rozdíly mezi námi

3.    Efektivně komunikovat: Já mluvím, ty mluvíš… oba si nasloucháme!

4.    Okamžiky konfliktů: společně je řešit a projít jimi

5.    Rodinný život, profesní život: jak najít mezi nimi rovnováhu?

6.    Peníze: jak s nimi společně hospodaříme?

7.    Rozhodovat se sám nebo společně: kdo kormidluje naši loď?

8.    Moji rodiče a rodiče mého partnera: jaké je jejich místo „v“ našem páru?

9.    Budování našeho společného života

Co máme na mysli pod pojmem „sdílení“?

Jak cesta pokračuje, stává se měsíční setkání místem sdílení, které je stále vřelejší, přátelštější a upřímnější. Pro některé se KÁNA může dokonce stát zaslíbenou duchovní zemí, ve které je Kristus promění a obnoví jejich život v páru. Čas na „sdílení“ je při každém setkání. Co jím máme na mysli? V žádném případě se nejedná o „vybalování“ tajností. Zakoušíme při něm, že verbalizace toho, „co cítím: mé radosti, mé smutky, mé obavy…“, pomáhá lépe poznat sebe sama, růst ve vztahu a vnímat Pánovo působení v celém svém životě.

Společný víkend

Jedná se o výjimečný čas, kdy se můžeme zastavit, dopřát si víkend strávený s celou skupinkou a vlastní rodinou, relaxovat, odpočinout si jako pár, modlit se, dát prostor ke vzájemnému smíření a vyjít společně dál s novou vůlí upevňovat vztah v našem páru. Víkendový pobyt zahrnuje čas na rozjímání, sdílení, modlitbu a odpočinek. Děti mnohdy mají svůj vlastní program.

Jak zahájit kurz ve vašem okolí?

K propagaci a realizaci kurzu existuje komplexní sada materiálů KÁNY Welcome:


Materiály ke stažení:


Příručky KÁNA Welcome existují v mnohých jazykových verzích (arabština, angličtina, čeština, francouzština, němčina, italština, maďarština, lotyština, litevština, polština, slovenština, španělština …)

Jak je KÁNA Welcome propojena s komunitou Chemin Neuf? 

Program KÁNA Welcome je součástí misie Kána pro páry komunity Chemin Neuf.


Kontaktujte nás

Kontaktujte sekretariát Kána Welcome ČR
Politika ochrany osobních údajů *

KÁNA Welcome byla dobře přijata i ve Vatikánu: see website.

KÁNA WELCOME

Snadno použitelný program pro doprovázení, formaci, evangelizaci a pastoraci manželských párů.

laityfamilylife.va