Program pro věkovou kategorii 22 – 33 let

Pravidelné skupinky (fraternity)

Jeden večer každý měsíc od října do září, dva víkendy v roce a tematické večery.

Malé skupinky 8 – 10 lidí, abychom mohli mluvit mezi sebou a s ostatními mladými o základních tématech života mladého člověka, který ukončil školu a snaží se postavit na vlastní nohy, vybudovat kariéru, rodinu…

Vždy se sejdeme u někoho doma, společně povečeříme a pak se budeme bavit na dané téma, diskutovat, společně se modlit.

Témata jsou různá a odvíjí se i od toho, co prožívá každý z nás.

Každá skupinka si určí termíny setkání podle svých možností.

Formace, workshopy

Témata

Rovnováha mezi osobním, duchovním a pracovním životem?

Jak mi víra může pomáhat v mém pracovním životě?

Křesťan ve víru světa?

Bůh, moje práce a já?

Jak žít opravdový život s Bohem?

Čas, jsou to jen peníze?

Žít naplno a nejen živořit.

Společné pobyty a cesty

Silvestr

Velikonoce

duchovní obnova během postního období

mezinárodní fórum mladých pracujících (nepravidelně)