Rádi tě vidíme na našich stránkách,
ale ještě raději tě poznáme osobně!

Všechno, co nabízíme na těchto stránkách, má jediný cíl: zprostředkovat větší poznání Ježíše, abyste Jej mohli následovat spolu s dalšími mladými lidmi…

Fotky z akcí

WELCOME TO PARADISE
FESTIVAL VE FRANCII

31. 7. – 5. 8. 2022 Přihlášky zde

Festival ´Welcome To Paradise´ (okénko, upoutávka) – centrum mladých v opatství Hatutecombe vás zve na některý ze čtyř týdnů letních prázdnin 2022 s názvem Welcome To Paradise. Týdny se budou opakovat, můžete se tedy zúčastnit kteréhokoliv z nich. Týden s překladem do češtiny bude 31. července – 5. srpna 2022.
Prohlédněte si klášter v Hautecombe. Bude možné se účastnit přednášek, dále uměleckých ateliérů, Fit And Fun podle zájmu – výběr sportů je na každém. Je pro vás připravena Kawa Co, která bude místem odpočinku na břehu jezera. A tady je pohled do zákulisí, který zve všechny, kteří chtějí na této akci pomáhat jako dobrovolníci. Aftermoovie festivalu 2020.
Summer School – 6 týdnů v Hautecombe v menší skupině složené z 10ti národností (osobní růst, duchovní doprovázení, liturgie a modlitba, společná práce a odpočinek).
Přes rok běží v Hautecombe na 3-6 nebo 9 měsíční program pro mladé CYKLUS A anebo CYKLUS C (FR nutná). Od září potom bude otevřena 3 měsíční škola jazyků v Tigery při Paříži, která je nejen výukou francouzštiny, ale také místem duchovního růstu (konec v prosinci 2022). Tento program je vhodný i pro ty, kdo nemluví vůbec francouzsky, a tak pro ty, kdo chtějí více poznat život v komunitě Chemin Neuf.
V některém z komunitních domů můžete také zůstat, potřebujete-li obnovit síly. Nabízíme duchovní zázemí a účast na komunitní liturgii, na našem společenství, možnost duchovního doprovázení, služby s námi. Všechny informace vám podáme na adrese komunity.

Evangelizace uměním – rok pro tebe, více…

The Chemin Neuf Community presents >>AMA>>
A missionary, artistic year to learn and train, imagine and create, experience fraternity!

We want to write a show in order to share our Joy to the world !

This project is international and will lead us to the World Youth Day 2023 !
If you are between 18-28 Years old and want to participate – let us know!

* Because the world is desperate for HOPE, for the taste of LIFE
* Because we believe Art can open hearts and reach people from all walks of life
* Because it is by engaging together, by uniting our talents and our skills that we can communicate our joy to the rest of the world