Prožij čas ve společenství lidí hledajících Boží vůli ve svých životech!

Biblická a duchovní formace EMAUZY je 1-2 roční cyklus, který je zaměřen na naslouchání Božímu slovu, na bratrský život a na přípravu na službu v církvi (6 víkendů za rok, 1 týden duchovních cvičení nebo zkušenost služby druhým)

Ora et Labora – možnost prožít prodloužený víkend s Komunitou skrze bratrský čas, společnou práci a liturgii; pomoc s obnovou kláštera v Tuchoměřicích

HDS – Hautecombe disciple school – je to 3-měsíční, nebo roční formace s Komunitou; zaměřená hlavně pro mladé lidi v královském opatství Hautecombe ve Francii nebo hlavně pro rodiny v bývalém kartuziánském klášteře v Zaragoze ve Španělsku