Komunio Chemin Neuf

Komunio Chemin Neuf vzniklo díky aktivitám Komunity pro manželské páry, pro pracující, zdravotníky, osamělé lidi… odehrávajícím se při různých příležitostech, jako je animace setkání, duchovních cvičení, farních aktivit…

Letnice 1992

Jak se tyto aktivity apoštolátu Komunity rozvíjely, čím dál víc lidí se ve spiritualitě Komunity cítilo „jako doma“, i když necítili povolání do Komunity se zavázat. Také Komunita cítila potřebu sdílet různé misie s blízkými, díky jejich neustálému rozšiřování. Tak na Letnice 1992 vzniklo Komunio Chemin Neuf.

Komunio je tedy apoštolská družina, shromážděná okolo Komunity, která s ní sdílí ignaciánskou a charismatickou spiritualitu, misie a bratrský život.

3 pilíře

Členové Komunia zavazují na 2 roky (závazek lze opakoat) k:

1) OSOBNÍ MODLITBĚ, každý den, s pomocí Božího Slova, a k biblické a duchovní formaci.

2) PROŽÍVÁNÍ BRATRSTVÍ skrze pravidelná setkání (1krát měsíčně) ve skupinách do deseti lidí, se sdílením o tom, jak je Pán vede životem, pro vzájemnou podporu v modlitbě. Každý rok se také konají regionální nebo národní setkání Komunia.

3) PROŽÍVAT MISII ve své fraternitě, spolu s Komunitou.

Apoštolská družina

Komunio Chemin Neuf, podobně jako Komunita, shromažďuje bratry a sestry patřící do různých křesťanských církví, členy katolické církve, pravoslavných církví, východních církví, Anglikánského společenství, reformovaných církví, luteránských, evangelikálních, letničních…

Komunio je přítomné ve většině zemí, kde existuje Komunita; je do něj zavázáno kolem 3000 osob.

Komunita by dnes nedokázala nést všechny misie, které jsou jí svěřeny, bez pomoci bratrů a sester z Komunia.