Rok zasvěcený Duchu svatému

Komunita Chemin Neuf zažije během měsíce srpna 2023 důležitý okamžik: uspořádá svou 5. generální kapitulu, která se od roku 1995 schází každých 7 let. Nejvyšší řídící orgán Komunity – kapitula sdružuje 72 delegátů z celého světa po dobu 2 týdnů v opatství Hautecombe, aby se modlili, sdíleli a rozlišovali směřování Komunity na dalších 7 let vzhledem k misiím a komunitnímu životu.

Kapitula představuje důležitý čas v životě Komunity. Členové jsou zváni, aby se na toto setkání připravili během následujícího kapitulního roku. Představuje to jakýsi „sabatický čas“, komunitní tempo je zpomaleno, vytváří se prostor pro více bratrských setkání, pro modlitbu, ale i pro reflexi. Komunita se dává na cestu, doslova vstupuje na synodální cestu!

Sabatický v biblickém smyslu znamená otevření našich srdcí a myslí, abychom se ve všem obrátili k Bohu Stvořiteli, a Jemu přenechali 1. místo. Rok kapituly je především skvělým časem obrácení, během něhož jsme všichni společně povoláni více naslouchat. Naslouchat Duchu Svatému, který vede Komunitu, malou církevní buňku téměř 50 let, naslouchat „znamením doby“, která lze číst v aktuálních problémech a krizích. Máme naslouchat i Božímu slovu, nechat se jím den za dnem oslovovat. Skrze něj můžeme slyšet volání církví, které reagují na misijní potřeby spásy naší doby í celého světa.

Kapitulní rok nemá žádný program, je to odhodlání našeho společenství k dílu Ducha Svatého. Otevírá proces, který začal v lednu 2022 a který skončí o Letnicích 2023. Rok kapituly je prostor, kdy se Komunita vydává na cestu, aniž by věděla, kam přesně jde, ale je si jistá, že se k ní Ježíš připojí na své cestě do Emauz.

Samozřejmě si s sebou v kapsách na cesty bereme mnoho předmětů, projektů, tužeb, ale především chceme vidět samotného Boha, jak vede Komunitu Chemin Neuf!

Drazí přátelé, prosíme vás, abyste se za nás modlili během tohoto kapitulního roku: ať Duch mocně vane do plachet naší lodi!

Pierre-Yves Denis, člen Komunity Chemin Neuf, ženatý, člen komunitní rady