TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 10. BŘEZNA

Setrvávat v místě srdce

Otec Michel Evdokimov

„V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,“ píše sv. Pavel (Ef 6,18). Modlitba zdaleka není činností omezenou na konkrétní okamžiky […], ale je trvalým stavem mysli. Stav nevěsty z Písně písní, která čeká na návrat svého milovaného a nepřestává na něj myslet… Oč více vnější činnosti připadají člověku přitažlivější než modlitební činnost se svou střízlivostí, svou vyprahlostí! Volání niternosti je neustále přerušováno fascinací obrazy a hlasy tohoto světa. Člověk musí neustále sestupovat zpět do vlastních hlubin, aby tam znovu rozdmýchal ducha horlivosti. Toto cvičení, které se vytrvale opakuje, zabraňuje otupení duše. V jednom apoftegmatu otců pouště byl starý mnich na pokraji smrti. Když se jeden z jeho bratrů, který mu dělal společnost na konci jeho života, přiblížil k jeho lůžku, nepoložil mu obvyklou otázku: „Jak se cítíš?“, ale zeptal se: „Jak probíhá tvoje modlitba? Opravdu ji dodržuješ?“ Takto podpořený mohl umírající udržet svou mysl čistou až do posledního dechu. Podobně se o prvních křesťanech říkalo, že když se setkali, nevyměnili si banální „jak se máš?“, ale „jak jde tvoje modlitba?“ Někteří duchovní radí vstupovat do modlitby, jako by to bylo poprvé, k obnovení nadšení a zápalu ze začátku. Jeden z nich vážně varuje: „Pokud neuspějete v modlitbě, nedoufejte, že uspějete v něčem jiném. Protože modlitba je kořenem všeho.“

Úryvek z: Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, Desclée De Brouwer, 2004, str. 77-78


Přímluvy 10.3. 2022

Připravili bratři a sestry z Puteaux, Francie

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Puteaux ve Francii a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

V pátek 4. března 2022 proběhl po celém světě Světový den modliteb žen (WPD). Tato ekumenická iniciativa sociálních akcí a modliteb za znevýhodněné obyvatelstvo byla založena protestantskými ženami ve Spojených státech v roce 1887. Letošní téma připravily ženy z Anglie, Walesu a Severního Irska: „Naděje do budoucnosti“ (Jeremiáš 29, 11).

Pane, modlíme se za všechny ženy zapojené do tohoto hnutí, aby se neunavily nabízet svůj talent, svůj čas a své dovednosti. Dej jim sílu být nositelkami naděje a posiluj je v této neustálé snaze „informovat, abychom se modlili“ a „modlit se, abychom jednali“ – jak uvádí motto WPD – v duchu služby.

Současná tragická situace na Ukrajině, v zemi, která sdružuje mnoho křesťanských církví, vytváří mnoho rozdělení a utrpení všeho druhu.

Pane, udržuj všechny křesťany této země v jednotě, ještě více otevři jejich srdce konkrétním požadavkům lásky všech našich bratří a sester v lidskosti. Ve své shovívavosti udělej z církví tvůrce jednoty a míru.

V sousedních zemích je již více než milion uprchlíků z Ukrajiny.

Pane, přijď podpořit všechny, kteří se organizují, aby dali Ukrajincům prchajícím před válkou vše potřebné. Modlíme se zvláště za naše bratry a sestry ve farnosti Mistów v Polsku, kteří přijali uprchlické rodiny.