TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 10. ČERVNA

Duch Svatý není majetkem církve

Justin Welby, Primas Anglikánské církve

Stejně jako Duch Svatý zahalil svým stínem Marii, matku našeho Pána, aby mohl být Kristův život počat pro svět, zahaluje tentýž Duch Svatý svým stínem Boží lid a umožňuje tak nanovo zrození Kristova těla, pro hlásání Boží lásky a k službě Božímu království ve světě, který to potřebuje.

Aby bylo jasno, Duch Svatý není majetkem církve. Duch svatý nemůže být ohrazen našimi zdi. To jsem pochopil obzvláště loni, během pandemie COVID, jakožto velmi nezkušený pomocný kaplan v místní nemocnici, jedné z největších v Londýně.

A co jsem viděl velmi jasně, teologickou a praktickou pravdu zrozenou hluboko ve mně, a tou je vidět nad a před církví dílo Ducha Svatého, který srovnává půdu a připravuje cestu.

Měl jsem tu příležitost cítit tuto přítomnost Ducha Svatého, když jsem klečel vedle postele muslimské ženy umírající na COVID. Kaplan se zeptal, jestli by se za ni někdo mohl pomodlit, kdokoli, a já byl tím kýmkoliv. A velmi hluboce jsem pocítil přítomnost Ducha.

Duch Svatý dohlíží na to, aby církev byla ve světě, a udržuje ji v existenci.

Vše, co děláme, děláme proto, že to umožňuje Duch Svatý. V celé historii světa není chvilka, kdy bychom nebyli podporováni Duchem Svatým ve veškerém Stvoření. V každé církvi, která nese Kristovo jméno, překonává Duch Svatý vzdálenosti vyplněním trhlin, které mezi sebou vytváříme, a volá nás k jednotě a lásce.

Justin Welby, Zamyšlení na vigilii Letnic 2021, pořádanou CHARIS international.

Přímluvy 10.6. 2021

Připravili bratři a sestry z Villeneuve D’Ascq ve Francii

1/ Dům ImaGO, který se nachází nedaleko Lille na severu Francie, bude slavnostně inaugurován v renovovaných prostorách v pondělí 14. června. Tento dům, vedený Komunitou Chemin Neuf, má být mezinárodním centrem tvorby a formace v oblasti médií, prostřednictvím Krásy, Dobra, Pravdy.

Pane, svěřujeme Ti ty, kteří tam žijí a pracují: týmy Net for God, Neuf Media a mladé lidi, kteří dělají Mediální školu, ať Tvůj Duch Svatý vede jejich audiovizuální produkce k ohlašování evangelia.

2/ V pondělí o Letnicích byla v katolické katedrále v Lille slavnostně otevřena výstava „Apokalypsa, zjevení budoucnosti, naděje“ se 14 textilními díly anglického umělce Jacqui Parkinsona z baptistické církve. Tato výstava umožnila spojení různých církví, zejména evangelikálů a katolíků, v krocích společného svědectví.

Pane, přijď a dej tomuto světu novou naději a prokaž svou lásku těm, kteří hledají světlo.

3/ Modleme se za všechny novináře a za náš vlastní postoj k informacím, se slovy papeže Františka na konci jeho poselství k 55. dni sociální komunikace, 16. května:

Pane, nauč nás vyjít ze sebe,a jít hledat pravdu.

Nauč nás jít a vidět,
nauč nás naslouchat,

nemít předsudky,
nevyvádět ukvapené závěry.

Nauč nás jít tam, kam nikdo nechce jít,
dopřát si čas k pochopení,

dávat pozor na to podstatné,

nenechat se rozptýlit nepodstatným,

odlišit klamný vzhled od pravdy.