TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 10. LISTOPADU

Společné prohlášení u příležitosti společné katolicko-luterské připomínky reformace, 31. října 2016

„Zůstaňte ve mně, jako já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně“ (Jan 15:4).

Od konfliktu ke společenství

I když jsme hluboce vděčni za duchovní a teologické dary přijaté prostřednictvím reformace, zároveň vyznáváme a naříkáme před Kristem, že luteráni a katolíci ublížili viditelné jednotě církve. Teologické rozdíly byly doprovázeny předsudky a konflikty a náboženství bylo instrumentalizováno pro politické účely. Naše společná víra v Ježíše Krista a náš křest od nás vyžadují každodenní obrácení, kterým odmítáme historické neshody a konflikty, které brání službě smíření. Zatímco minulost nelze změnit, paměť a způsob vzpomínání lze transformovat. Modlíme se za uzdravení našich ran a vzpomínek, které zatemňují náš pohled jeden na druhého. Kategoricky odmítáme veškerou nenávist a násilí, minulé i současné, zvláště ty vyjádřené ve jménu náboženství. Dnes slyšíme Boha, jak nás žádá, abychom odložili všechny konflikty. Uvědomujeme si, že jsme milostí vysvobozeni k cestě do společenství, ke kterému nás Bůh všechny nadále volá.


Přímluvy 10.11. 2022

Připravili bratři a sestry z domu pro studenty H. Planchata v Paříži

1) 23. září vyzvali členové arménských evangelických církví ve Francii k mobilizaci a modlitbě ohledně situace v Arménii. Tato země již několik let zažívá napětí s Tureckem a Ázerbájdžánem.

Pane, veď politické vůdce těchto národů tak, aby jejich nasazení bylo ve službě všem lidem a obecnému dobru. Svěřujeme ti zejména arménské křesťany, abys posílili jejich víru a naději.

2) Ve čtvrtek 27. října se v Paříži konala předpremiéra francouzské verze první epizody 2. série „The Chosen“. Tento seriál, založený na životě Krista, se od svého uvedení dotkl mnoha lidí.

Děkujeme ti, Pane, za tuto iniciativu hlásání dobré zprávy. Požehnej hercům a všem, kteří sledují tyto filmy, aby se každý mohl nechat tebou proměnit.

3) Minulé pondělí 31. října tomu bylo již 5 let, co se ve švédském Lundu konala připomínka 500 let reformace.

Děkujeme ti, Pane, za veškerou cestu smíření, kterou v minulém století ušly Církve reformace a Katolická církev. Pane, naše historie je poseta ranami a smířením. Udělejte z každého z nás aktéry míru a usmíření.