TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 10. ÚNORA

Touha a volba

Úryvek z pravidel Komunity sv. Anselma

„Vyvolil jsem si vás.“ Prožití zkušenosti vyvolení si někoho je nepochybně jeden z největších kroků.

Toužím po tobě. Vyvolil jsem si tě. Miluji tě. Tato slova Bůh stále znova a znova opakuje svojí Církvi. Je to pozvání zaslechnout jeho povolání a odpovědět na ně tak, že je konkrétním způsobem prožijeme, naučíme se milovat. Rozhodnutí připojit se k naší Komunitě je hluboké rozhodnutí; je to rozhodnutí milovat se navzájem a toužit žít tímto způsobem.

Navzájem se vyvolit. Tak jako si Ježíš vyvolil nás, my se rozhodujeme darovat se sobě navzájem v modlitbě, službě, vzájemné pomoci, v odpuštění, v práci, při odpočinku, v naslouchání. Odevzdáváme se sobě navzájem, když se snažíme naučit se navzájem se milovat, přijímat druhého jako dar od Boha, podle jeho vůle, ne podle naší. S pomocí Boží si volíme tento způsob života v Komunitě sv. Anselma.

Druhý bod „Pravidel života“ Komunity sv. Anselma


Přímluvy 10.2. 2022

Připravili bratři a sestry z Lambeth Palace, Londýn

Lambethská konference, na které se jednou za deset let scházejí všichni biskupové Anglikánského společenství, se bude konat od 26. července do 8. srpna 2022. Tato konference je jedním ze čtyř nástrojů jednoty v Anglikánském společenství.

Pane, svěřujeme ti všechny, kdo se zúčastní Lambethské konference. Ať v jejich srdcích působí tvůj Duch jednoty.

Po letošních Velikonocích se někteří členové Komunity sv. Anselma zúčastní 30tidenních duchovních cvičení podle sv. Ignáce.

Pane, prosíme tě za ně a za všechny ostat účastníky těchto cvičení. Ať se pro ně stanou časem vnitřního poznání lásky, kterou máš pro každého z nich.

Organizace „Churches together in England“ pořádá od 14. do 16. března ekumenické fórum s tématem „Naděje, která smiřuje: zraněná Církev pro zraněný svět.“

Pane, díky za práci této organizace, která sdružuje křesťany různých vyznání. Prosíme tě za všechny účastníky i přednášející.  Ať úvahy během tohoto setkání dávají růst touze po smíření.