TEXTY PRO MODLITBU Z 11. DUBNA

Vzkříšení: radikální síla transformace

Věřit v Krista znamená věřit, že existuje dynamický princip transformace, tedy osvobození. Neboť nejsem svobodný, protože jsem hříšník, a dobře to vím. Mohu se stát svobodným pouze tím, že se proměním. Toto je Vzkříšení. Není to resuscitace mrtvoly, je to přechod ke svobodě, ke svobodě milovat. A tento přechod ke svobodě znamená radikální transformaci.

To je další způsob, jak říct, co je víra. […] Je to přijetí živé síly radikální transformace. Věřit znamená přijímat tuto moc radikální transformace, kterou je vzkříšený Kristus. On je tvůrce a ne výrobce. Otec Teilhard de Chardin to rozvinul obšírně: tvořit znamená přetvářet, tvoření je přeměna, geneze, nikoli výroba předmětu. Nejsme objekty.

Nedokážu si představit tuto proměnu, kterou ve mně působí vzkříšený Kristus. Musíme to vzdát. V srdci života víry je radikální umrtvování. Neumím si to představit, mohu jen přijmout jeho rytmus.

François Varillon, La Pâque de Jésus. Vivre le christianisme. T. 3. Bayard Editions, 2000, str. 143-144


Přímluvy 11.4. 2024

Připravili naši bratři a sestry z internátní školy Sainte Marie v Lyonu

1. Pane, děkujeme ti, že jsi povolal Komunitu Chemin Neuf na misii do Sainte-Marie Lyon. Děkujeme za všechny bratry a sestry, kteří se na tomto místě dávají, aniž by počítali, co dostanou zpět. Dej nám pokorné srdce naslouchající Duchu a Církvi. Děkujeme ti také za kongregaci otců Maristů, kteří založili tuto školu, a mnoho dalších. Děkujeme ti za tvé působení, včera i dnes, prostřednictvím tohoto misionářského společenství. Přijď mu požehnat a povzbudit je, aby mohlo plnit tvé povolání.

2. Pane, ty, který jsi přišel zapálit oheň na zemi, děkujeme ti za tvé planoucí srdce, které vroucně touží potěšit, povznést, uzdravit… Svěřujeme tvé milosti 5000 žáků a studentů Sainte-Marie Lyon, jejich rodiče, jejich učitele a všechny zaměstnance. Ty znáš dramata a utrpení, někdy skrytá, která mohou přebývat v srdci. Pane, zjev se, přijď a zachraň nás.

3. Pane, děkujeme ti za tvé povolání sloužit ti ve světě vzdělávání. Dej všem, které posíláš, zvláště školním pastoračním animátorům, řeholníkům a řeholnicím a kněžím, aby radostně svědčili o tvém milosrdenství. Svěřujeme ti vedoucí zařízení, kteří nesou pastorační odpovědnost. Dej jim odvahu v srdci a svého ducha moudrosti, aby ohlašovali dobrou zprávu.