TEXTY PRO MODLITBU Z 11. LEDNA

Od jednoho začátku k druhému

Kdybychom mohli přivítat každé ráno nový den jako začátek nového života! „Kdo jde k Bohu, jde od jednoho začátku k druhému.“

Uvědomujeme si to? Bůh pochovává naši minulost v srdci Krista a stará se o naši budoucnost.

Kdyby bylo možné prozkoumat naše lidské srdce, bylo by překvapením objevit tam prchavé nebo trvalé očekávání neviditelné přítomnosti.

Pokud jsou v našich životech záchvěvy a dokonce otřesy, je tam i Vzkříšený. Mohl by nám říct: když se ocitnete v nejhorší zkoušce, stojím pod vaším zoufalstvím. A pamatujte: Jsem také v hlubinách zářivé naděje.

Foukejte na prchavé smutky jako dítě na suchý list. Nelpěte na starostech jako když jste chycení v trní, ale pusťte je z ruky. To, co útočí na srdce, odevzdejte Kristu.

Kdo se zabývá neúspěchy a sklíčeností, vidí, jak zamrzají vlákna duše. V nových začátcích však může pokoj srdce a radost z evangelia změnit naše životy.

Duch svatý nás naplňuje dary. Jak je můžeme rozeznat a odvážit se v ně věřit?

Dotknou se nás pochybnosti? Nenechme se tím zastavit, na pochybách není nic alarmujícího. Kdo naslouchá ve dne i v noci, kdo přijímá dary Ducha svatého, zjistí, že z ničeho nic má všechno.

Frère Roger de Taizé (2023): J’irais jusqu’au bout du monde – Fragments inédits 1991-2005, Les Presses de Taizé, Salvator, str. 90-91


Přímluvy 11.1. 2024

Připravili bratři a sestry z Chartres

1. Na začátku roku 2024 je mnoho zemí stále ve válce:
Pane, prosíme tě:
– za mír mezi Ruskem a Ukrajinou
– za mír mezi Palestinou a Izraelem
– za mír ve východním Kongu
– za mír v Jemenu
– za mír v oblasti Sahelu
– za mír v Súdánu
– za mír v Barmě
– za mír v Somálsku
– za mír v Sýrii
– za mír na všech ostatních místech, která trpí násilím.

2. Pane, prosíme tě za jednotu našich církví:
– Za jednotu pravoslavných církví: kéž se kroky podniknuté o Vánocích mezi bulharskou církví a konstantinopolským patriarchou Bartolomějem stane pro všechny znamením tvé smlouvy.
– Za jednotu katolické církve: kéž je napětí, které vyvolalo zveřejnění doktrinální deklarace Fiducia supplicans (Prosící důvěra) o pastoračním smyslu požehnání, příležitostí pro katolické věřící k většímu dialogu a bratrství.
– Za anglikánské společenství: ať hybná síla „chození, naslouchání a společného svědectví“ zažitá během konference v Lambeth v roce 2022, sdružující všechny biskupy anglikánského společenství, nadále nese své plody jednoty.

3. Pane, svěřujeme ti formační centra komunity Chemin Neuf na pěti kontinentech. Tento týden zvláště prosíme za studenty Centre Sèvres v Paříži a za všechny, kteří s nimi letos 11. ledna zažijí debatní večer u příležitosti zveřejnění nejnovějšího dokumentu skupiny Dombes s názvem: „Ze všech národů“… za všeobecnost církví.