TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 11. LISTOPADU

Příspěvek ke světové jednotě a míru

Manifest UNESCO 2000

Je možné dosáhnout světového míru? Za jakou cenu?

Větší přínos má lidská odpovědnost než instituce.

Podle idealistů musí mír jednoho dne zvítězit, protože je to tak správně.

Realista namítne: nemůžeme zakázat válku, je v přirozenosti věcí a v lidské přirozenosti.

V optice odpovědnosti vidíme, že ani hvězdy, ani statistika, ani geny nevyhlašují válku a mír, nýbrž naše svobodná vůle.

Válka a mír nevyhlašují samy sebe, ale vyhlašuji je já, můj každodenní duch svornosti nebo nesvornosti. Otázka nezní: „Kdy a jak bude svět žít v míru?“, ale spíše „Co můžu dnes udělat pro mír?“

Manifest 2000 pro kulturu míru, který vydalo UNESCO, hlásá tento postoj:

„Jsem si vědom mého podílu na odpovědnosti, a proto se zavazuji v každodenním životě, v mé rodině, práci, v mojí komunitě, v mojí zemi, v mém regionu respektovat každý život, odmítat násilí, projevovat štědrost, naslouchat, abych rozuměl, chránit planetu, znovu vynalézat solidaritu.“

Tyto body nejsou nové, jejich seznam je otevřený. Novou věcí je připomínat odpovědnost.

Často se stává, že silný vnitřní rozpor v člověku způsobí výbuch vnějšího násilí, proti druhým. Politická moc má tendenci systematizovat, racionalizovat a obhajovat výbuchy násilí tím, že jim dává formu války. Nepřítel je vnímán jako osoba, jejíž odstranění nebo podrobení uklidní kolektivní šílení.

Opravdový mír nabízí naopak obrácení, metanoia.

Manifest 2000, UNESCO.


Přímluvy 11.11. 2021

Připravili bratři a sestry z Avranches ve Francii

1/ Pane, svěřujeme ti všechny osoby, kterých se týká zpráva o sexuálním zneužívání v Církvi. Prosíme tě za oběti, ať najdou někoho, kdo jim bude naslouchat. Prosíme tě také za ty, kdo se těchto činů dopustili.

Vzýváme přítomnost Ducha svatého do tohoto hledání pravdy, nápravy, odpuštění a milosrdenství.

2/ Řeholní kongregace Panny Marie Karmelské ve Francii se už od roku 2015 rozhodla pro alianci s Komunitou Chemin Neuf. Odpovídá na nové volání tak, že otevřela svůj mateřský dům v Avranches, který se stal domovem pro staré sestry i z dalších ženských kongregací. Komunita Chemin Neuf s nimi sdílí každodenní bratrský život a liturgii a zajišťuje správu místa.

Pane, děkujeme ti za všechny dary a za všechnu péči, kterou jsi o nás měl na tomto místě od jeho založení. Svěřujeme ti všechny starší osoby, které zde nyní žijí, a rozvoj tohoto domu, abychom ti mohli lépe sloužit.

3/ 11. listopadu 1918 bylo poblíž Compiegne ve Francii podepsáno příměří, které ukončilo 1. světovou válku. Chválíme tě za vládce, kteří měli moudrost a odvahu obnovit mír mezi národy. Ať tvůj Duch inspiruje dnešní vlády v hledání míru, spravedlnosti a smíření.

Prosíme tě za země, které jsou ve válce. A zejména tě prosíme, aby každé z tvých dětí bylo tvůrcem pokoje.