TEXTY PRO MODLITBU Z 12. LEDNA

Dvouhlasá chvála

Bůh tedy nechtěl, nelíbilo se mu,
aby na koncertě byl jen jeden hlas.
To se nelíbilo jeho moudrosti
a jeho spokojenosti.
Nechtěl být chválen jedním hlasem. Jedním sborem.
A oponoval.
Ale jako ve venkovském kostele je zde více hlasů,
které chválí Boha.
Například muži a ženy. Nebo dospělí a děti.
Tak se mu to v nebi líbilo, to potěšilo jeho moudrost
a jeho spokojenost.
Být chválen, být opěvován, být oponován dvěma hlasy.
Dvěma jazyky, dvěma sbory.
Od dávných spravedlivých a od dávných hříšníků.
Aby spravedlnost krok za krokem ustupovala
před Milosrdenstvím.
A ať Milosrdenství postupuje. A ať Milosrdenství zvítězí.
Protože kdyby existovala jen spravedlnost a kdyby Milost nezasahovala,
kdo by byl spasen?

Charles Péguy, úryvek z Brány k tajemství druhé ctnosti


Přímluvy 12.1. 2023

Připravili bratři a sestry z Chartres

1. Od 18. do 25. ledna bude Týden modliteb za jednotu křesťanů s tématem „Učte se konat dobro, usilujte o spravedlnost“ (Izaiáš 1:17). Mezi mnoha bohoslužbami se ve středu 18. ledna bude konat mezinárodní večer chval organizovaný Komunitou Chemin Neuf; a v Chartres bude tento týden následovat „Cesta světla“, cesta tří večerů vedená baptistickým pastorem v katedrále v Chartres.

Pane, děkujeme ti za Týden modliteb za jednotu křesťanů a za příležitost, kterou nám každý rok dává jít dál ve vztazích mezi našimi církvemi. Svěřujeme ti všechny bohoslužby a setkání, které se budou konat, aby v nás vzbudily touhu společně pracovat pro spravedlnost.

2. „Projevy dobrých pocitů nestačí […] jsou nutná konkrétní gesta, která pronikají do duší a probouzejí svědomí,“ prohlásil v roce 2005 papež Benedikt XVI.

Děkujeme ti, Pane, za jeho život ve službě tvému ​​slovu a za jeho nasazení v ekumenickém dialogu. Prosíme tě za všechny odpovědné ve službě tvojí Církvi: posiluj je v jejich poslání a obnovuj je v naslouchání tvému Duchu jednoty. Zvláště ti svěřujeme pastora Jerryho Pillaye, který právě převzal vedení Ekumenické rady církví.

3. Křesťané na celém světě právě oslavili tvůj příchod mezi nás.

Pane, svěřujeme ti všechna místa, která ještě čekají na tvůj mír. Na začátku roku utěš ty, kteří trpí kvůli konfliktům; posil ty, kdo usilují o dialog a usmíření; a veď nás po cestách života.