TEXTY PRO MODLITBU Z 12. ŘÍJNA

Výňatky z apoštolské exhortace Laudate Deum od papeže Františka

(odstavce 62, 64, 67, 69)

Bible říká, že „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré“ (Gn 1,31). Jeho je „země a všechno, co je na ní“ (Dt 10,14). Proto nám říká: „Země nesmí být prodávána bez práva na zpětnou koupi, neboť země je má. Vy jste u mne jen hosté a přistěhovalci.“ (Lv 25:23). V důsledku toho „tato odpovědnost vůči zemi, která patří Bohu, znamená, že lidská bytost obdařená inteligencí respektuje přírodní zákony a křehkou rovnováhu mezi bytostmi tohoto světa“.

Ježíš „mohl vyzvat ostatní, aby byli pozorní ke kráse, která je ve světě, protože on sám byl v trvalém kontaktu s přírodou a věnoval jí pozornost plnou náklonnosti a úžasu. Když cestoval po všech koutech své země, zastavil se, aby rozjímal o kráse, kterou zasel jeho Otec, a vyzval své učedníky, aby ve věcech rozpoznali božské poselství.“

Žido-křesťanská vize kosmu hájí zvláštní a ústřední hodnotu lidské bytosti uprostřed úžasného koncertu všech bytostí, ale dnes jsme povinni uznat […], že lidský život je bez nich nepochopitelný a neudržitelný, protože „my a všechny bytosti ve vesmíru jsme spojeni neviditelnými pouty a tvoříme jakousi univerzální rodinu, vznešené společenství, které nás nutí k posvátné, něžné a pokorné úctě“.

Vyzývám všechny, aby doprovázeli tuto cestu smíření se světem, který nás přijímá, a vyšperkovali ji svým přispěním, protože tento závazek se týká osobní důstojnosti a velkých hodnot.


Přímluvy 12.10. 2023

Připravili bratři a sestry z Domova Henriho Planchata (Francie)

1. Ofenziva Ázerbájdžánu v Náhorním Karabachu z 19. září vedla k masivnímu
exodu Arménů, kteří byli nuceni opustit tuto zemi, kde žili 3000 let, za mlčení
mezinárodního společenství tváří v tvář násilí, kterému jsou vystaveni.
Pane, vzbuď ve vůdcích Ázerbájdžánu, Ruska a Arménie touhu po spravedlnosti a
dialogu, aby všichni obyvatelé tohoto regionu byli respektováni ve své důstojnosti a
ve své víře.

2. Ve středu 4. října byla zahájena poslední fáze synody o synodalitě Katolické
církve.
Jako poděkování za to, co jsme zažili na společném shromáždění 30. září v Římě,
svěřujeme tento čas synody tobě, Pane. Přijď požehnat všem účastníkům a
především všem, kteří nejsou součástí katolické církve. Kéž je tato událost
příležitostí k bratrskému a církevnímu sblížení mezi bratry a sestrami různých
křesťanských denominací.

3. V posledních týdnech se ve Svaté zemi zvyšovalo napětí, které minulou sobotu
opět propuklo extrémním násilným způsobem.
Pane, prosíme tě za zastavení agrese vůči Izraeli a ochranu životů. Tváří v tvář
těmto rozdělením a nenávisti prosíme o tvého ducha smíření, otevřenosti a pokoje,
aby bylo možné dosáhnout zázraku jednoty zejména v tomto regionu.

4. V návaznosti na Laudato si a tváří v tvář klimatické krizi papež František právě
vydal apoštolskou exhortaci „Laudate Deum“ (Chvála Bohu).
Pane, děkujeme ti za všechny muže a ženy dobré vůle, kteří každý den jednají, aby
zvýšili povědomí mezi našimi současníky o životně důležitém tématu zachování
našeho společného domova. Prosíme tě za již ušlou cestu a svěřujeme ti světové
vůdce, kteří se sejdou na příštím COP 28.