TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 13. KVĚTNA

Duch svatý shromažďuje

Eberhard Arnold

Během velikonoční doby vám ke čtení nabízíme různé moderní duchovní autory. Eberhard Arnold (1883-1935), německý luteránský teolog, se svojí ženou Emmy založili komunitu „Bruderhof“.

Bůh, který stvořil všechno a bez něhož nepovstalo nic, co je, poslal všem národům na Zemi svého Ducha. Tento Duch je chce všechny shromáždit. Ježíš byl od tohoto Ducha poslán na svět, aby žil mezi lidmi, a sám o moci shromažďovat, kterou má Duch, svědčil slovy: „Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, a nechtěli jste!“ (Mat 23, 37) Ale těm, kteří se nechtěli nechat shromáždit, byl vzat. Byl zabit duchem rozdělení, duchem rozptýlení (Mat 12, 30).

Ale on, Živý, se ke svým vrátil. „Přijměte Ducha svatého! Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás“ (Jan 20, 21-22). „Cokoli svážete na zemi, bude svázáno na nebi, cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi“ (Mt 18, 18). Od této chvíle všichni, jejichž srdce zasáhl Duch svatý, cítili potřebu být spolu. Byly to dlouhé týdny čekání. Toto pozorné čekání je nezbytnou podmínkou, aby mohla nastat úplná jednota. Jednotu nelze vytvořit jako koalici jednotlivých lidských duchů. Jednota nastává výhradně skrze sestoupení a vylití Ducha, který není lidským duchem.

Eberhard Arnold, God’s Revolution, The Plough Publishing House 1997, str. 41.

Přímluvy 13.5. 2021

Připravili François a Laurence Cartierovi

Od 20. ledna, inauguračního dne, mají Spojené Státy Americké nového prezidenta, Joe Bidena.

Duchu svatý, prosíme tě o vánek jednoty a smíření pro americký lid, těžce zkoušený různými rozděleními.

Hnutí „John 17“[1] shromažďuje evangelikální, letniční a katolické křesťany a odpovědné Církví, kteří se zavazují pracovat pro jednotu. Už několik let také navštěvují papeže Františka v Římě při bratrských setkáních.

Duchu svatý, prosíme tě, abys posiloval, utěšoval a vyslýchal prosby všech lidí, pocházejících z různých denominací, kteří ve Spojených Státech pracují pro viditelnou jednotu Kristova Těla.

Spojené Státy byly kolébkou letničního hnutí, které tradičním církvím předalo milost křtu v Duchu svatém.

Duchu svatý, prosíme tě, abys oživoval oheň své přítomnosti a svého působení ve všech letničních církvích, a zvlášť ti svěřujeme Scotta a Lynne z Církve Bethel v Kalifornii.


[1](seventeen)