TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 13. LEDNA 2022

Meditace o šabatu od Abrahama Heschela

Ten, kdo chce vstoupit do svatosti tohoto dne, se musí zbavit všeho hlomozu světských starostí; musí se vzdálit od povyku dnů nesvornosti, neklidu a honby za ziskem, vší zpronevěry vůči sobě samému. Složit břemeno starostí a lopoty. Sbohem, otrocká práce! Je třeba se naučit a pochopit, že svět byl stvořen a bude existovat i nadále, i když pro to člověk nic neudělá.

Šest dní bojujeme se světem, ze země dobýváme bohatství; ale o Šabatu máme pečovat o zrnko věčnosti, svěřené naší duši. Naše ruce jsou ve světě, ale naše duše patří Někomu jinému. Během šesti dnů pracujeme na ovládnutí světa; sedmý den se snažíme ovládnout sami sebe.

Šabat nebyl stvořen kvůli šesti dnům týdne; je to těchto šest dnů týdne, které byly stvořeny, aby jejich cílem byl Šabat (Zohar I, 75). Není to odpočinek uprostřed běhu života, je to vrchol života.

Abraham Heschel, Les bâtisseurs du temps, str. 111-113


Přímluvy 13.1. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“