TEXTY PRO MODLITBU ZE 14. BŘEZNA

Během postní doby čteme texty Catherine a Williama Boothových (zakladatelů Armády spásy).

Přilnutí ke Kristu, které zavazuje

„Bez činu je víra sterilní. Bůh žádá, aby ji doprovázely skutky. Někdy říkám, že víra a skutky musí jít ruku v ruce a střídat se jako rytmus chůze: nejprve víra, pak skutek, pak znovu víra a zase skutek a tak dále, až je lze od sebe stěží rozeznat.

[…]

Zůstaň v klidu a míru. Odpočívej v Bohu a neboj se. Je to jeho věc; pokud jste udělali, co jste mohli, to stačí. Jak málo máme víry, která ví, jak čekat „v klidu na vysvobození Páně“. Co byste dělali, kdybyste byli uvězněni na dva roky jako Pavel? A přesto se evangelium šířilo právě tímto zajetím v Římě. Boží cesty nejsou našimi cestami. Objímá rozsáhlé pole světa jako celek a působí, jak se mu zlíbí. Naše chabá lidská moudrost v tuto chvíli nikdy nedokázala pochopit jeho plány, ale během let objevuje všechnu moudrost. Naučme se Mu důvěřovat – i ve tmě – a být v klidu.

William Booth (Citováno Corinne Gossauer-Peroz, v Modlit se 15 dní s Williamem a Catherine BOOTH, zakladateli Armády spásy, Ed. Nouvelle Cité, 2008, s. 96-97).


Přímluvy 14.3. 2024

Připravili bratři a sestry ze Saint-Sulpice

1/ Komunita Chemin Neuf oslavila 16. února jubileum svého založení a 30 let přítomnosti Chemin Neuf v Egyptě. Byl to čas díkůvzdání a bratrské radosti. Bylo přítomno několik biskupů z východních církví a také řeholníci z různých komunit, včetně koptského pravoslavného mnicha.

Děkuji ti, Pane, že žehnáš a doprovázíš naši rostoucí komunitu v této zemi.

2/ Pane, svěřujeme ti každodenní život našich bratří a sester v Egyptě, zkoušený velmi složitým ekonomickým kontextem. Požehnej této zemi v jejích rozmanitých církevních a náboženských realitách. Podporuj a ochraňuj koptského pravoslavného papeže Tawadrose II., který se denně modlí za jednotu křesťanů a který se díky prozřetelnosti setkal se členy naší komunity.

3/ Pane, svěřujeme ti všechny skupiny, které přijímáme do našich domů: katolíky i protestanty, všechny ty, kteří tě osobně hledají, mladé a dospívající, ty, kteří pracují pro jednotu svého páru, ale i tyto skupiny lidí, kteří pocházejí z ulice a kterým naše domovy nabízejí prostor oázy klidu a zeleně, aby se s tebou setkali.

4/ 18. března se otevře nové vězeňské centrum ve Fleury Mérogis, městě ležícím 26 km na jih od Paříže.

Pane, svěřujeme ti všechny lidi, kteří tam budou zadrženi, všechny odborníky a kaplany, kteří je budou doprovázet.

Kéž každý dostane z tvojí milosti naději do budoucnosti.