TEXTY PRO MODLITBU Z 14. PROSINCE

Shledat se smířenými

V průběhu staletí, v dějinách křesťanů, se jednoho dne mnozí ocitli rozdělení. Dnes, v ekumenickém povolání ke smíření, je nezbytné dosáhnout obratu, který umožní mnoha křesťanům objevit se smířenými, a to bez ponížení.

Je tedy naléhavě nutné, aby se vydávala znamení široké otevřenosti, tak široké, abychom ji viděli, abychom se z ní mohli radovat: aby bylo vidět, že žijeme jako smíření lidé. Abychom mohli najít takové otevření, musíme si uvědomit, že nekonečné dohadování se o tom, kdo se mýlil nebo měl pravdu, nikam nevede. Výzva evangelia je zcela transparentní: nechme se neprodleně smířit! Milovat Krista ve společenství lásky, které se nazývá církev, předpokládá vnitřně a ve vší prostotě důvěřovat tajemství víry, pokorné důvěře víry, která byla vírou apoštolů, Panny Marie a celého zástupu svědků, všech prodchnutých touhou po Kristu a evangeliu.

Frère Roger de Taizé (2023): J’irais jusqu’au bout du monde – Fragments inédits 1991-2005, Les Presses de Taizé, Salvator, pp.74-75.


Přímluvy 14.12. 2023

Připravili bratři a sestry z Marseille

1/ – Koncem září se na středomořských setkáních v Marseille sešlo kolem šedesáti biskupů a mladí lidé z 29 zemí kolem Středozemního moře. Byla to příležitost pro vřelá a bratrská setkání křesťanů z místních církví mezi sebou navzájem a s mnoha světskými a mezináboženskými realitami ve městě a regionu.

Dej nám, Pane, milost, abychom i nadále společně svědčili o Lásce a Dobré zprávě, kterou chceš dát poznat světu.

2/ – V letošním roce slavíme 40. výročí vzniku rádia Dialog RCF, působícího v Marseille a v Provenci, založeného společně katolickou, protestantskou, pravoslavnou a arménskou apoštolskou církví.

Buď požehnán, Pane, za tvé povolání, na které tyto církve odpověděly. Umožni jim, aby společně pokračovaly v tomto díle evangelizace a oznamování tvé dobré zprávy rozhlasem.

3/- V Taizé 2. prosince bratr Matthew převzal funkci převora komunity Taizé po bratru Aloïsovi.

Chválíme tě za prorocké svědectví tohoto společenství, které se od 40. let 20. století modlilo a pracovalo pro jednotu křesťanů. Svěřujeme ti bratra Matthewa se všemi jeho bratry a přimlouváme se, aby byli vždy hledači pokoje a smíření ve světě a svědky tvojí lásky ke všem lidem.