TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 14. ŘÍJNA

Smíření – cesta lásky v rozdílnosti

Justin Welby

Smířit se, to pro nás, lidské bytosti, neznamená souhlasit jedni s druhými. Znamená to naučit se navzájem se milovat i v hlubokému vzájemnému nesouhlasu. Toto je opravdové smíření. Být různí. Bůh je tak úžasný, a my jsme tak jiní. Zázrak Církve není v tom, že ve všem spolu souhlasíme a máme se rádi. Je to spíš tak, že nesouhlasíme a navzdory tomu se navzájem milujeme. Je to zázrak, který koná Duch svatý. Co se stane, když se smíříme a když s láskou projevujeme tuto různost? Pak se na nás přímo vztahuje posledních sedm nebo osm veršů 17. kapitoly Janova evangelia: svět pozná, že Ježíš je Syn Boží, a uvěří…

Ale smíření – a to vám mohu říct se zkušenostmi mnoha let práce na toto téma, jednak v mém vlastním nitru a jednak v různých válečných zónách všude možně po světě – tedy smíření se píše se dvěma S: služba a sebeobětování. Pokud kráčíme směrem ke smíření, pokud jdeme k dobrotě srdce a k respektu navzdory nesouhlasu, bude to vyžadovat oběť. Být smířený, to vždycky něco stojí.

Úryvek z projevu arcibiskupa Justina Welbyho na každoročním setkání odpovědných z “Churches Together in England” (rada, která shromažďuje církve v Anglii), 7. října 2013.

Přímluvy 14.10. 2021

1/ Anglikánská církev je ve Francii přítomna na více než 80 místech. Kromě lidí, pocházejících z Británie, sdružuje věřící z mnoha dalších zemí a křesťanských tradic. Anglikánští členové Chemin Neuf jsou členy shromáždění v Paříži, Lyonu a Fontainebleau.

Pane, prosíme tě za Anglikánskou církev ve Francii, v této době, kdy i ona prožívá ve své misii a fungování důsledky Brexitu. Svěřujeme ti „Chaplaincy day“ v kostele St. George v Paříži, kterým začne čas rozlišování, jak dál vést misionářské působení v příštích letech. Pane, veď tento den, a ukaž Anglikánské církvi, jak to sloužit v této nové etapě.

2/ V Chartres už dlouhou dobu udržujeme úzké vztahy mezi Komunitou Chemin Neuf a Rumunskou pravoslavnou církví. Nárůst počtu věřících ji nedávno přivedl k nutnosti hledat nové místo. Také věřící Syrské pravoslavné církve by rádi v regionu založili farnost.

Pane, svěřujeme ti tyto dvě pravoslavné církve v Chartres, v jejich hledání vhodného místa. Ať jde tvá Prozřetelnost před nimi všude tam, kam je posíláš, a ať jim dává sílu přispívat k růstu tvé Církve.

3/ Minulé úterý přijala Katolická církev ve Francii se zděšením zprávu Nezávislé komise o sexuálním zneužívání v Církvi (CIASE). Tato zpráva ukazuje zdrcující rozsah zneužívání, kterých se dopustili kněží, řeholníci a laici v letech 1950-2020.

Pane, prosíme tě za všechny oběti sexuálního zneužívání, zvláště za ty, jejichž utrpení bylo způsobeno zástupci Katolické církve. Uzdrav jejich rány a utiš všechno fyzické, psychické a duchovní trápení.