TEXTY PRO MODLITBU Z 15. PROSINCE

Doufat ve věčný život (pokračování)

Věčný život tedy není způsob úniku, hledání útočiště před zlem a konečností našeho vesmíru v imaginárních světech nebo odchod do nadpřirozena, jak bylo křesťanství vytýkáno, když bylo obviňováno ze zanedbávání současného života. Věčný život naopak umožňuje, a to zcela konkrétně, brát náš svět vážně tím, že se na něj díváme jako na takový, jaký je, tím, že každému dává jeho právoplatné místo, jeho právoplatnou váhu. […]

Doufat neznamená lhát nebo skrývat si tvář, ale věřit, že láska je pevnější než všechno ostatní, protože na rozdíl od našich ambicí, našeho bohatství, našich konfliktů, všeho, co nás příliš často odvádí od toho podstatného, ​​láska má zaslíbení věčnosti. Láska nikdy nepřestane, říká nám svatý Pavel. Když nás svět kolem děsí, křesťanská naděje nám neříká, abychom seděli a fňukali, protože nic nejde, ani abychom se hloupě usmívali, protože všechno je v pořádku; nevyzývá nás, abychom čekali, až Bůh zničí tento svět, abychom vybudovali jiný; pokládá nám velmi jednoduchou otázku: jak z toho všeho udělat příležitost více milovat? To je otázka, kterou bychom si měli položit tváří v tvář všem zprávám, dobrým i špatným, z televize i z telefonu. Jak z toho mohu udělat příležitost milovat?

Veilleur, où en est la nuit ? Petit traité de l’espérance, Adrien CANDIARD, Editions du Cerf, Paris, 2016, str. 75-78


Přímluvy 15.12. 2022

Připravili bratři a sestry z Izraele

1. Ve dnech 18. až 19. října 2022 se ve Wadi-el Natroun v Egyptě konalo třinácté setkání koptských, syrských a arménských patriarchů zastupujících tři východní pravoslavné církve na Blízkém východě. Ve svém závěrečném prohlášení zdůraznili důležitost křesťanské přítomnosti na Blízkém východě a potřebu ji posílit. Vyzdvihli také své teologické rozhovory s jinými církvemi, zejména s byzantskou ortodoxní rodinou, katolickou církví a anglikánskou církví.

Pane, spolu s nimi ti vzdáváme díky za svědectví víry a síly křesťanů na Blízkém východě. Posiluj jednotu mezi různými pravoslavnými církvemi a přátelská pouta s ostatními církvemi.

2. Sally Azar bude 22. ledna vysvěcena na ministryni slova a svátostí v evangelické luteránské církvi v Jordánsku a ve Svaté zemi.

Jde o historickou událost, protože Sally bude první palestinskou pastorkou, která bude vysvěcena ve Svaté zemi.

Prosme za ni, za její komunitu. Pane, naplň ji svým Duchem svatým, dej jí milost, aby byla vždy blízko tvému ​​srdci, aby se naplno věnovala službě těm, ke kterým ji posíláš. Spolu s ní se modlíme za službu žen v církvích. Pane, nechť se stane podle Tvého Slova.

3. Rozsvěcování vánočních stromků a také svátek Chanuka (který se nazývá svátek světel) jsou příležitostí pro setkání a radostné bratrské sdílení mezi věřícími ve Svaté zemi, ať už jsou to křesťané, židé nebo muslimové.

Prosíme tě, Pane, abychom v tomto často napjaté situace ve Svaté zemi byli kolem sebe paprsky naděje a bratrství a abychom s vlídností přijímali tradici našich bratří a sester, kteří patří k jinému náboženství, než je naše.

4. Otec René Beaupère zemřel v Lyonu ve věku 97 let. Jako dominikánský kněz se během studií setkal s otcem Paulem Couturierem a dal si za úkol od počátku 50. let 20. století rozvíjet ekumenismus. V letech 1952 až 2005 byl členem Skupiny z Dombes, založil Centrum Sv. Ireneje v Lyonu.

Pane, děkujeme ti za svědectví života tvého služebníka a prosíme tě, ať se nyní může radovat ve světle tvé tváře.