TEXTY PRO MODLITBU Z 15. ÚNORA

Během postní doby budeme poslouchat texty Catherine a Williama Boothových (zakladatelů Armády spásy).

Spása je láska

Ne, není krásnějšího zaměstnání, než od rána do večera a až do půlnoci hlásat radostnou zprávu, že odpuštění je zdarma. Milost – slyšeli jste to slovo? Cítili jste jeho sílu? Milost – můžete popsat její skrytý, neproniknutelný význam?

Milost – kéž toto slovo nese všechen vánek! Milost! – křičte to všude, aby už neexistovala žádná bytost, která nedostala odpuštění, žádný duch poskvrněný nebo posedlý, žádná duše, která nebyla posvěcena, aby už neexistovalo žádné prokletí, aby už nebylo bolesti, která nebyla utěšena, slz, které nebyly setřeny, dokud svět nezaplaví spása a lidstvo se nevykoupe v jejích životodárných vodách.

William Booth (Citováno Corinne Gossauer-Peroz, v Modlit se 15 dní s Williamem a Catherine BOOTH, zakladateli Armády spásy, Ed. Nouvelle Cité, 2008, s. 47).


Přímluvy 15.2. 2024

Ve spojení s našimi bratry a sestrami v Demokratické republice Kongo a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme tě:

1. Po dvě desetiletí je východ Demokratické republiky Kongo zasažen válkou. Právě teď jsou tisíce rodin a dětí vysídleny a žijí v chudobě.

Pane, svěřujeme se tvému soucitu, abys vrátili naději všem, kteří trpí kvůli konfliktům v této oblasti země. Dej konžskému lidu šanci znovu získat mír a jednotu.

2. V Kinshase organizuje Komunita Chemin Neuf misii pro děti ulice. Tato misie se stará o opuštěné chlapce, dívky i starší mladé lidi, zavržené svými rodinami, kteří žijí a vyrůstají ve všem násilí ulice.

Pane, chválíme tě, že jsi nám svěřil své milované děti. Přijď dnes svou milostí a jemností vést kroky všech vychovatelů zapojených do této misie, aby každé z těchto dětí bylo přijato, bylo mu nasloucháno a bylo milováno. Uděl každému dítěti milost, aby zjistilo, že násilí není cestou života, ale že láska je dosažitelná, protože ty jsi Otcem všech.

3. Každou sobotu nabízí komunita Chemin Neuf v Menkao dětem z vesnice prostředí pro hry, učení a formaci. Tato setkání s dětmi vždy představují okamžiky radosti a bratrství.

Pane, pomoz nám získat více lidských a materiálních zdrojů pro dobro těchto dětí.