TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 15. ZÁŘÍ

Slovo na úvod (přečíst na začátku bohoslužby)

11. shromáždění Ekumenické rady církví (COE) se setkalo v srdci Evropy, v německém Karlsruhe, ve dnech 31. srpna až 8. září.

Shromáždění je klíčovým okamžikem v životě Světové rady církví. Schází se každých osm let. Je to jediný čas, kdy se celé společenství členských církví sejde na jednom místě k modlitbě a slavení.

Společenství církví se shromáždilo kolem tématu inspirovaného druhým listem Korinťanům (2 Kor 5,14): „Láska Kristova vede svět ke smíření a jednotě“.

Texty a přímluvy jsou inspirovány modlitební brožurou účastníků sněmu.

Doporučený biblický text

Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k nim přišel. Kolem něho seděl zástup; řekli mu: „Hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě.“ Odpověděl jim: „Kdo je má matka a moji bratři?“ Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl: „Hle, moje matka a moji bratři!“ (Mk 3,31-34)


Text k meditaci:

Posaďte se znovu kolem stolu Ježíše Krista

Vy, jejichž život byl oživen Duchem a zrozen z evangelia, posaďte se znovu ke stolu, kolem Ježíše Krista. Ať už jsou vaše dary a kvalifikace jakékoli, rozšiřte kruh kolem Ježíše Krista ještě více. Se svými berlemi a svými stigmaty, se záhadami svých kultur se shromážděte kolem Ježíše Krista. Láska nás učí, že barva pleti nebo postavení nás nemohou oddělit, pokud jsme kolem Ježíše Krista.

Selhávající rodiny, zmítaní lidé, všichni jsou přijímáni kolem Ježíše Krista. Patříme k sobě, protože jsme kolem Ježíše Krista. Má matka, moji bratři, to jsou všichni, kteří jsou shromážděni Duchem Ježíše Krista.


Přímluvy 15.9. 2022

Světová rada církví sdružuje 352 denominací. Někdy je pro nás těžké si tuto rozmanitost představit. Vyjmenováním některých z těchto církví chceme rozšířit naši modlitbu, abychom překonali naše stereotypní představy. Ježíš zve všechny věřící ke svému stolu, kolem sebe.

(Odpověď)

1/ Za Baptistickou konvenci Filipín,

Za Anglikánské společenství v Japonsku,

Za Africkou církev Súdánu a Jižního Súdánu,

Za Asyrskou apoštolskou církev Východu.

Hle, zde jsou naši bratři a sestry shromáždění kolem Ježíše Krista. Pro ně vzýváme Ducha svatého. 

(Odpověď)

2/ Za Křesťanskou církev Jávy,

Za Reformovanou křesťanskou církev Srbska a Černé Hory,

Za Církev svobodné letniční misie v Chile,

Za Menonitské společenství Konga.

Hle, zde jsou naši bratři a sestry shromáždění kolem Ježíše Krista. Pro ně vzýváme Ducha svatého. 

(Odpověď)

3/ Za Luteránskou synodu Salvadoru,

Za Evangelikální církev ve Vaudu,

Za Metodistickou církev v Peru,

Za Moravskou církev v Surinamu.

Hle, zde jsou naši bratři a sestry shromáždění kolem Ježíše Krista. Pro ně vzýváme Ducha svatého. 

(Odpověď)