TEXTY PRO MODLITBU Z 16. BŘEZNA

Jdeme od lásky k pravdě

Paul Couturier

Je marné snít o tom, že se uskuteční nejprve jednota myslí v pravdě a pak spojení srdcí v lásce.

Pravdy se dotkne pouze duše připravená ji přijmout, která se jí již odevzdala alespoň, byť jakkoli nejasným, začátkem touhy a lásky. Láska je hlasatelem pravdy. Slovo začalo láskou a pokorou vtělení, aby v „podobě otroka“ získalo srdce lidí, což byl, jak se domnívalo, jediný způsob, jak bylo schopno prostřednictvím jejich svobody získat pozornost jejich ducha. . […]

Co se týká lásky, rázně protestuji, že to není proces, „dovednost“. Ne! Je to psychologická nutnost. Jdeme od lásky k pravdě. Pokusit se o opak znamená chtít zasadit strom vzhůru nohama. Osobně i kolektivně sklízíme pravdu ze stromu lásky; je to květ nebo ovoce lásky: láska k Bohu (dává osobní pravdu), láska k bližnímu v Bohu (dává kolektivní pravdu).

Text Paula Couturiera převzat z: Pierre Michalon: Otec Paul Couturier, apoštol jednoty křesťanů, Nouvelle Cité, kol. „Modlit se 14 dní“, 2003, str. 66-67.


Přímluvy 16.3. 2023

Připravili bratři a sestry ze Saint-Sulpice (Paříž)

1 – Aliance Biblique Française již několik let pořádá Měsíc Bible, aby vzbudila zájem o Bibli a podpořila její objevování. Letos se zaměřujeme na téma solidarity.

Pane, svěřujeme Ti všechny projekty, které se objevují v rámci této akce: kéž jsou zdrojem většího bratrství kolem Slova Božího.

2 – Náboženští vůdci Francie se 9. března setkali s prezidentem Emmanuelem Macronem za přítomnosti ministrů zdravotnictví a dalších aktérů na večeři, věnované debatě o konci života, zatímco Občanské shromáždění, věnované tomuto tématu, má za měsíc zveřejnit svoje závěry k této otázce. Připomínají, že nejsou jediní, kdo se staví proti legislativě o aktivní pomoci při umírání.

Pane, prosíme za všechny odpovědné, kteří budou rozhodovat o konci života, aby Tvůj Duch osvěcoval jejich svědomí.

3 – V Komunitě a Komuniu Chemin Neuf je počet smíšených mezidenominačních párů nebo párů, kde jsou oba manželé z jiných církví než katolíci, známkou ekumenismu na denní bázi.

Děkujeme Ti, Pane, za vše, co přinášejí pro jednotu křesťanů, svěřujeme Ti jejich cesty, jejich rodiny, jejich Církev, dej jim radost a sílu být nadále svědky jednoty Tvého Těla.