TEXTY PRO MODLITBU Z 16. KVĚTNA

Ve velikonočním období pokračujeme ve čtení textů otce Françoise Varillona.

Duch Svatý

Duch svatý, třetí osoba Trojice. […] Je to ten Duch, který oživuje Ježíšův život, který je nám dán. Ježíše můžeme napodobovat pouze v Duchu a skrze něj. Je to tentýž Duch, který ho činí bytím-pro, pro Boha i pro lidi, je to tento Duch, který je nám dán, aby se i naše vlastní bytí stalo bytím-pro, to jest – řekněme, abychom žili láskou. Podle mě to podstatné je zde.

Duch svatý je ve všem tak zásadní, že si musíme dávat pozor, abychom z něho neudělali nějakou kategorii. Klidně mluvme o christologii, pneumatologii, abychom věcem rozuměli. Ale nakonec jsou Letnice vyvrcholením velikonočního tajemství; tajemství Letnic je v samém srdci velikonočního tajemství. Všechno, úplně všechno, co jsme nazvali Boží plán, a celý život křesťana existuje s v‎hledem na dar Ducha. Je to dar Ducha, který vše shrnuje.

[…]

Trochu jsme zapomněli na slova svatého Pavla: můžeme říci, že Ježíš je Pán, jen v Duchu, a Duch se v nás modlí, dává nám říkat „Abba, Otče“. Celý vztah s Bohem je poznamenán Duchem.

François Varillon, Beauté du monde et souffrance des hommes, Le Centurion, 1980, str. 332-334


Přímluvy 16.5. 2024

Připravili naši bratři a sestry z Montagnieu

1/ V Montagnieu slouží misie Siloé již 25 let jednotě osoby a usmíření skrze ohlédnutí se za minulostí. Misie Siloe působí také v několika dalších zemích, kde je přítomna Komunita Chemin Neuf.

Pane, sešli svého Ducha pravdy a lásky, aby tato místa svědčila o tvém milosrdenství v tomto trpícím světě.

2/ Dne 28. dubna se ve Versailles uskutečnilo požehnání a uvedení do úřadu sestry Anny jako nové převorky protestantské komunity jáhenek z Reuilly.

Děkuji ti, Pane, za velkou ekumenickou otevřenost a působení tohoto společenství. Požehnej sestře Anně, dej jí moudrost a rozlišování pro vedení komunity. Posiluj každou sestru v jejím řeholním povolání.

3/ Pravoslavné církve slavily Velikonoce 5. května. V roce 2025 bude datum Velikonoc společné pro různé křesťanské denominace. Bude to také připomínka 1700 let 1. ekumenického koncilu v Niceji.

Děkujeme ti, Pane, za krásu, hloubku a bohatství spirituality východních církví. Pane, pošli svého Ducha jednoty, aby vedl různá křesťanská vyznání ke skutečné smířené rozmanitosti.