TEXTY PRO MODLITBU Z 16. LISTOPADU

Otec: pohled do Božího srdce

Je jen jedno místo, odkud se Duch svatý stahuje, kde je pokořen: tam, kde jsme pyšní a neposlušní. Duch svatý nikdy netoleruje pýchu a nikdy netoleruje neposlušnost! Duch svatý je Duch Boží lásky; a milovat znamená dát se úplně. Duch svatý vždy způsobí, že se zcela odevzdáte, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou; a že se pořád ptáte jako dítě: „Pane, co teď? Tady jsem, tvé dítě, pokračuj; Ještě bych chtěl být úplně sytý, úplně spokojený, úplně nasycený; Chci hořet v této lásce.“

Během celé naší historie na křesťanském Západě jsme měli své velmi zvláštní vlivy, díky nimž jsme dali Duchu svatému malý prostor, kde jsme mu opakovaně nastavovali hranice, kde jsme ho zamykali, kde mu bylo dovoleno pracovat v našich církvích pouze podle předpisů, kde jsme si ho vzali na starost a kde jsme ho zkrotili až do liturgické formule. Neměli bychom se proto divit, že je to často dlouhá cesta, než náš duch, naše duše a naše tělo mohou plně přijmout toto naplnění Duchem svatým. Naše srdce jsou často jako bitevní pole s mnoha a mnoha překážkami. Existuje také mnoho strachů, takže často chvíli trvá, než Duch svatý dosáhne samého středu naší bytosti a my můžeme plně vstoupit do tohoto dětského stavu. Ale Duch svatý je připraven! Tato Boží láska překonává všechno.

Ale na každé znamení, které dáme – možná jednoduše, že zvedneme ruce k modlitbě nebo klekneme – Bůh znovu odpoví. Bůh říká: „Pokud umíte dávat dobré dary svým dětem, o co více vám dám Ducha svatého“ (Lukáš 11:13). Chci vás obejmout a milovat touto něhou a touto silou; a chci ve vás zažehnout tuto plnost života.“

Text z knihy „Otec: pohled do Božího srdce “ od Geri Keller, strana 126-127.


Přímluvy 16.11. 2023

Připravili bratři a sestry ze Švýcarska

1/ Švýcarsko je federální země bohatá na rozmanitost: rozmanitost jazyků, křesťanských vyznání, politických přesvědčení… Je výzvou žít v jednotě, aniž bychom pod záminkou respektu k druhým upadli do lhostejnosti.

Pane, děkujeme ti za všechny iniciativy spolupráce a setkání, které zaséváš. Svěřujeme ti zejména setkání a místa, kde je komunita Chemin Neuf ve spolupráci s ostatními a která protínají tyto otázky jednoty: festival Metanoia, spojení s pastorací párů a mladých lidí ve Fribourgu, evangelická církev v Lucernu … Kéž tvůj Duch i nadále působí, aby jednota rostla v srdcích švýcarského lidu.

2/ Pane, děkujeme ti za vizi „Jesus Celebration 2033“ a iniciativu Dekády Vzkříšení 2023-2033, která již začala a ve které kráčíme k roku 2033, roku dvoutisícího výročí Vzkříšení Ježíše Krista.

Prosíme tě, aby se všichni křesťané a všechny křesťanské církve vydali na cestu a sbližovali se, aby vydávali světu svědectví o společenství, a aby se angažovali pro větší spravedlnost a mír.

3/ Mikuláš z Flüe a jeho žena Dorothy byli mírotvorci v 15. století ve Švýcarsku. Hájili přesvědčení, že strašlivé konflikty, které trhají svět, jsou důsledky obecného nedostatku vnitřního života.

Pane, svěřujeme ti náš umělecký projekt, který právě probíhá v klášteře Bethanien: „Niklaus & Dorothee Alive“, jehož ústředním tématem je: „Od války k trvalému míru“. Přijď nás vést. Kéž se tato výstava, která spojuje kulturu, historii a spiritualitu, brzy může dotknout srdcí mužů a žen naší doby.

4/ Pane, svěřujeme ti všechna místa konfliktů a válek ve světě: sešli svého Ducha svatého, svého Ducha moudrosti a pokoje, Ducha lásky a pravdy všem vůdcům a činitelům s rozhodovací pravomocí v našem světě. Dej jim svobodu, aby dokázali jednat podle tvé vůle.