TEXTY PRO MODLITBU Z 16. ÚNORA

Duch svatý tvoří jednotu

Úryvek z přednášky P. Franciszka Blachnického, přednesené v rámci Apoštolské školy při Oáze nového života 1. stupně pro dospělé, 6. července 1981 v Krościenku.

Církev může čelit dvojí hrozbě. Ta vždy spočívá v extrému, v zaujatosti. Když existují dvě věci, když existuje alternativa, vždy existuje bezprostřední možnost omezit se pouze na jeden z těchto prvků. Někdo bude říkat, že to a jen to je pravda, a jiný, že jen to druhé.

Obojí je však pravda, ale musíte vnímat perspektivu určité plnosti, v určité celistvosti. Tato schopnost vše plně uchopit, v této organické plnosti, je zvláštním darem Ducha svatého, protože Duch svatý je Duch života a život je vždy záležitostí plnosti, harmonie, syntézy.

Kdo se tedy skutečně nechá vést Duchem svatým, bude mít schopnost kombinovat různé zdánlivě vzdálené a možná i protichůdné věci a dokáže je přivést k vyšší syntéze, k celistvosti. Musí existovat určitá harmonie, určitá rovnováha všech prvků, teprve potom existuje pravý život, který pochází z Ducha svatého.

F. Blachnicki, Unité et diaconie, Krakov 2009, Editions Lumière-Vie, str. 136


Přímluvy 16.2. 2023

Připravili bratři a sestry z Polska

1. Uplynul rok od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu. Válečný konflikt staví křesťanské bratry proti sobě.

Pane, prosíme tě, abys povolal odvážné muže, aby ukončili tuto bratrovražednou válku, aby našli podmínky pro spravedlivý a trvalý mír. Prosíme tě, aby křesťané různých vyznání, zejména věřící pravoslavné a řeckokatolické církve se svými patriarchy, byli tvými nástroji smíření.

2. Přijímání uprchlíků z Ukrajiny v Polsku, jejich integrace do života země, práce pro jejich důstojnost a jejich samostatné fungování je předmětem zájmu všech církví. V posledních měsících Polská ekumenická rada a Polské křesťanské fórum zorganizovaly konference, které umožnily spojení vědeckých a pastoračních hledisek a výměnu prožitých zkušeností.

Prosíme tě, Pane, aby byli Poláci připraveni sdílet a otevřít svá srdce uprchlíkům. Svěřujeme ti ukrajinské uprchlíky, aby měli milost podílet se na výstavbě společného domova s ​​polským lidem.

3. Loňský rok přinesl v Polsku mnoho dobrých zkušeností, které spojily katolíky a křesťany z evangelikálních církví, někdy včetně bývalých členů římskokatolické církve: konference „Je čas“, společná návštěva u papeže Františka, evangelizační konference pořádané společně křesťany různých denominací.

Prosíme tě, Pane, abys posílil své dílo sbližování a usmíření mezi svými učedníky, kteří si přejí obnovu tvého Těla a probuzení v Duchu svatém.