TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 17. BŘEZNA

Vy jste Kristovo srdce

Otec Michel Evdokimov

Ježíš věděl, co ho čeká, když se dobrovolně vydával vstříc svému utrpení. Připravoval na to své učedníky. On sám se představoval jako „tichý a pokorný srdcem“ a volal k sobě ty, kdo jsou obtíženi, aby jim ulehčil jejich jha, pod kterými sténali. Rána do Ježíšova srdce je ranou do Boží lásky, nekonečného soucitu, který přivedl Boha k tomu, aby přišel na Zemi.

Ježíš učí zástupy se srdcem plným lásky, aby jim dal novou naději. Se stejným srdcem uzdravuje nemocné, utěšuje trpící, dává své tělo a krev za pokrm, aby ti, kdo je okusí, měli věčný život, s tímto srdcem se vydává do rukou katů, aby dal svůj život jako výkupné. S tímto srdcem umírá na kříži a sestupuje do podsvětí, aby osvobodil lidi z otroctví smrti.

Bůh stvořil svět z lásky, z lásky utvořil člověka k svému obrazu a ke své podobě, z lásky umývá nohy svým učedníkům, protože už nemají být podřízenými služebníky, ale přáteli svého Mistra. V Ježíšově srdci je shrnuto celé tajemství spásy.

Úryvek z: Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, Desclée De Brouwer, 2004, str. 130-131


Přímluvy 17.3. 2022

Připravili bratři a sestry ze Saint Sulpice de Favières, Francie

Ve spojení s našimi bratry a sestrami ze Saint Sulpice de Favières a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

V diecézi Evry vzniklo prohlášení ortodoxního semináře Sainte-Geneviève v Epinay-sous-Sénart, kde Rusové a Ukrajinci žijí v harmonii více než deset let. Píše se v něm: „Věříme, že mír, a ne válka, nastoluje spravedlnost. A naopak vidíme v každém vyhlášení války krok nespravedlnosti. Věříme výhradně v jedinou, svatou, všeobecnou a apoštolskou církev, a proto prohlašujeme, že nevěříme v žádnou lidskou říši […]. »

Modleme se za ukončení bojů, bombardování a ničení. Modleme se, aby odpuštění obnovilo mír mezi dvěma bratrskými národy. Modleme se, aby autority vyslyšely hlas mírotvůrců a ukončily tuto krvavou válku.

Papež František ve svém postním poselství připomíná: „Tváří v tvář hořkému zklamání z tolika zničených snů, tváří v tvář úzkosti, tváří v tvář výzvám, které nás čekají, tváří v tvář sklíčenosti způsobené chudobou našich prostředků, je pokušením stáhnout se do vlastního individualistického sobectví a uchýlit se do lhostejnosti k utrpení druhých“.

Modleme se, abychom za všech okolností mohli i nadále vzhlížet ke Kristu, prosit Boha, aby nám odpustil, konat dobro a sdílet se.

V březnu 2021 se francouzští biskupové sešli na plenárním shromáždění, kde odhlasovali sérii 11 rezolucí, z nichž osmá je reakcí na výzvu papeže Františka prožít den modliteb za oběti násilí a sexuálních útoků a zneužívání moci v rámci katolické církve. Tento pamětní den se bude konat o třetí postní neděli a jeho tématem bude: „Svědkové pro nový život“.

Modleme se za všechny, kteří se v církvi stali oběťmi násilí a sexuálních útoků. Pane, přijď uzdravit rány, přijď uzdravit srdce, přijď obnovit poškozené: aby se ve zkouškách mohli vždy opřít o Tebe a pocítit Tvou přítomnost po svém boku.