TEXTY PRO MODLITBU Z 18. DUBNA

Slovo Boží je zrcadlo

Čtení evangelia je setkání tváří v tvář s Kristem. Téměř nepochopitelné pro „zvědavce“, ale objevují ho duše dobré vůle, tedy ti, kteří mají vůli k dobru, které je třeba znát, aby mohlo být vykonáno. Bylo by podivnou představou o Transcendenci živého Boha a zjevení jeho tajemství myslet si, že bude reagovat na pouhou intelektuální zvědavost lidí. Pro ty, kteří k němu přistupují s oběma pěstmi na uších, záměrně hluší, je evangelium zapečetěnou knihou. Slovo Boží je podle svatého Jakuba zrcadlem; nedíváme se na zrcadlo, ale díváme se do zrcadla na sebe (Jakub 1, 24). Bůh mluví k nám a mluví o nás. To je jediná věc, která Ho zajímá: náš život. Pokud nám říká něco o svém životě, vychází to z toho našeho. Když odložíme svůj život stranou od čtení, Bůh k nám přestane mluvit. […]

Evangelium nejen uvádí; navrhuje a očekává odpověď od naší svobody. Nabídka lásky, na který může být odpovědí jedině láska. Nyní existuje pouze láska od Někoho a k někomu. To je důvod, proč je to právě osoba Ježíše Krista, kterou musíme skrze evangelium oslovit a přes slova, která říká, proniknout k Duchu, který je inspiroval…

François Varillon, Traversées d’un croyant, Choix de textes présentés par Charles Ehlinger, Bayard,  2005, str. 111-112


Přímluvy 18.4. 2024

Připravili naši bratři a sestry z Nantes

1. Pane, děkujeme ti za všechny lidi, kteří byli o Velikonocích pokřtěni ve francouzské katolické církvi. Děkujeme zvláště za žízeň mladých lidí, která udivuje, povzbuzuje a posiluje církev.

Svěřujeme ti tyto mladé lidi a zejména odsuzování a napětí, které může existovat mezi jejich různými křesťanskými společenstvími, od nejtradičnějšího po nejcharismatičtější. Duchu svatý, přijď a přines jednotu v rozmanitosti a odhal bohatství společenství.

2. Pane, děkujeme ti za přátelství, které roste mezi Sjednocenou protestantskou církví Francie a Komunitou prostřednictvím místních setkání a aktivit. Pomoz nám jít dál ve vztahu a ve sdílení našich darů, abychom mohli být svědky smíření a znameními tvého Království.

3. Toto léto pořádá mise mládeže ve věku 18-30 let několik festivalů „Welcome To Paradise“. Znásobení této události se stalo skvělou příležitostí pozvat pastory z několika církví z celé Evropy, sblížit je, dát jim hlas a vytvořit bratrskou síť mezi vedoucími těchto církví.

Prosíme tě, Pane, za tyto pastýře a za tyto církve, které přicházejí obohatit naši misii. Také se modlíme, aby se festival „Welcome To Paradise“ stával stále více místem, kde mohou mladí lidé objevovat a chápat důležitost jednoty křesťanů.