TEXTY PRO MODLITBU Z 18. KVĚTNA

Duch a Církev (2)

Od 13. dubna do 25. května čteme úryvky z knihy Pierra Ganna, jezuitského kněze (1904 – 1979), Dar Ducha: lekce o Duchu svatém (vyd. Le Centurion).

Jeden z našich současníků napsal: „Musíme respektovat ticho Boží. Když jsem byl velmi mladý, nedokázal jsem se rozhodnout mlčet. Tak jsem mluvil místo Boha. Mluvil jsem sám se sebou uvnitř a představoval jsem si, že to byl Bůh, kdo ke mně mluvil.“ Takže častěji, než si myslíme, působí naše pýcha se svým neustálým žvaněním. To je důvod, proč to Bůh zařizuje tak, abychom prošli pouští. Ale přesto je potřeba vědět, proč nás tam Bůh vede, proč nás tam Duch vší silou tlačí. Aby byl uznán člověkem ve svobodě. To je vše. A to vše proto, že na tomto setkání závisí celý smysl Církve. Církev totiž kromě tohoto setkání mezi Bohem a svobodou člověka a lidí již nemá žádný význam. A pokud nechceme, aby Církev byla mocí, která nám vnucuje svůj jazyk ve jménu Boha, musíme se vrátit ke zdroji, kterým je dar Ducha, který sama Církev vždy uznávala.

Poušť je také příležitostí, aby se projevilo rozhodnutí pro víru, naději. A pouze rozhodnutí pro sílu lásky může skutečně založit naději lidstva. […] Jak rozeznat tu pravou Církev? Tu, které může člověk věřit? Mocnosti vnucují svůj jazyk slovy: „Vaše naděje, vaše štěstí závisí na nás. Berte je objektivně a nechejte stranou svou subjektivitu. Ta nás nezajímá!“

Tak se objevuje pouto, které spojuje Ducha a Církev. Církev si uvědomuje, že je neustále závislá na daru Ducha. Není tedy vlastníkem pravdy. Vztah Ducha a Církve je od počátku a jedinečně vztahem lásky.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, str. 104-105


Přímluvy 18.5. 2023

Připravili bratři a sestry z Anglie

1. Poprvé v historii byli během korunovace krále Karla přítomni představitelé různých církví a byli pozváni ke společné modlitbě za krále.

Pane, žádáme tě, abys pokračoval v tomto díle jednoty mezi církvemi ve Spojeném království a požehnal králi Karlovi v jeho službě.

2. Po konferenci v Lambeth, která se konala v červenci/srpnu 2022, čelí anglikánské společenství stále výzvám rozdělení, zejména pokud jde o žehnání párům stejného pohlaví.

Pane, žádáme tě, abys obnovil touhu po dialogu, touhu jít společně čelit všem výzvám našeho světa pro anglikánské společenství.

3. Pane, děkujeme ti za existenci komunity Saint Anselm v paláci Lambeth, děkujeme ti za vše, co jsi nám v těchto letech dal.

Prosíme tě, abys požehnal těm, kteří se v příštím roce připojí ke Komunitě, a inspiroval vedoucí komunity St. Anselm, když budou čelit finančním problémům.