TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 18. LISTOPADU

Stát se člověkem znamená trpět Božím utrpením

Dietrich Bonhoeffer

Vzpomínám si na jednu diskusi, kterou jsem měl před 13 lety v Americe s jedním mladým francouzským pastorem. Mluvili jsme o otázce: čeho bychom chtěli v životě dosáhnout? Řekl mi: „Chtěl bych být svatý.“ To na mě udělalo velký dojem.

Později jsem pochopil a stále se mi potvrzuje, že abychom dokázali věřit, musíme plně žít v pozemském horizontu života. Pozemským horizontem nazývám toto: žít v množství úkolů, otázek, úspěchů a neúspěchů, zkušeností a zmatků. Když se člověk úplně vzdá toho, že bude něco dělat z vlastní síly – ať už je svatý nebo obrácený hříšník, spravedlivý nebo nespravedlivý, nemocný nebo zdravý – tehdy se plně odevzdává do rukou Božích, a bere vážně nikoliv svoje utrpení, ale Boží utrpení ve světě, bdí spolu s Kristem v Getsemanech; a myslím, že toto je víra, to je metanoia; tak se stáváme člověkem, křesťanem.

Jak by z nás mohl úspěch udělat povýšené lidi a jak by nás mohl neúspěch trápit, pokud v našem pozemském životě trpíme Božím utrpením? Rozumíte tomu, co chci říct, i když to říkám tak stručně. Jsem rád, že jsem toto mohl poznat a vím, že bych to nedokázal, kdybych se jednoho dne nevydal na cestu. Proto myslím na minulost a na přítomnost v pokoji a s vděčností.

Kéž nás Bůh milosrdně vede naší dobou; ale hlavně ať nás vede k sobě.

Dietrich Bonhoeffer (dopis z vězení 21.7.1944).


Přímluvy 18.11. 2021

Připravili bratři a sestry z opatství Notre-Dame des Dombes, Francie

1/ Ve čtvrtek 11. listopadu začalo 4. pařížské mírové fórum. Setkali se na něm důležití aktéři společnosti: šéfové vlád a firem, zástupci nevládních organizací a církví. Cílem bylo přemýšlet nad tím, jak udělat svět spravedlivějším, jak se společně utkat s výzvami, jako je pandemie, digitalizace, migrace.

Pane, veď nás při hledání míru. Ať snaha zajistit, aby byl svět spravedlivější, pomáhá také k tomu, aby naše církve šly spolu po cestě jednoty.

2/ Minulý pátek skončila v Glasgowě klimatická konference COP26. Někdo je spokojený s přijatými opařeními, jiní jsou skeptičtí nebo očekávali víc. Ať je to jakkoliv, vzdáváme ti, Pane, díky za tyto chvíle sdílení a diskusí, které nám umožňují společně jít dál.

Pane, obrať naše srdce, ať se více staráme o naši planetu. Vnukni nám konkrétní způsoby, jak se angažovat v ekologii, a zachovávej nás v naději, že se svět může změnit.

3/ Už řadu let existují mezi našimi Církvemi ekumenické svazky, zejména co se týká formace. Například René Léonian, pastor Arménské evangelické církve, byl letos jmenován profesorem na katedře arménských studií na Katolické univerzitě v Lyonu. Caroline Bauer z Protestantské církve a Georges Vasilakis z Řecké pravoslavné církve jsou také profesory na této katolické univerzitě.

Pane, díky za tuto spolupráci, která je mezi našimi církvemi dnes uskutečnitelná, a za důvěru, bez níž by nebyla možná. Dej, ať v našich církvích roste tento duch spolupráce.