TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 19. KVĚTNA

Triumf skrze sebedarování

Eberhard Arnold

Svěřit celý svůj život celému Kristu: to vše mění a obnovuje. Protože by byla lež a šílenství dát jen polovinu svého života Kristu, kterému by byla amputována část toho, čím je. Duch života vylučuje selektivní výběr určitých směrnic nebo určitých prvků víry. Pravda je nedělitelná, stejně jako Kristus. Nechtít zaujmout postoj, který byl jeho ve všech věcech, znamená odmítnout ho. Nejjemnější argumenty k ospravedlnění naší vlažnosti nám nedovolí uniknout jeho soudu: „Kdo není se mnou, je proti mně.“

Někteří si přejí slyšet, číst nebo se dozvědět to či ono o Ježíši a zároveň se snaží odstranit zdánlivě nemožné výkladem, který oslabuje jeho slova. Jejich život, jakkoli se může zdát křesťanský, nedrží pohromadě. […]

Celý Kristus nás chce celé. Rozhodnutí se mu líbí. Dává přednost svým nepřátelům před napůl přesvědčenými přáteli. Padělání nesnáší víc než opozici. Nesnáší vlažnost, šeď, šerosvit, to, co je rozptýlené, smíšené, zbožné řeči, které k ničemu nezavazují. Všechno to smete, jakmile se k tomu přiblíží.

[…] Setkání s Ježíšem nemá nic společného s pomíjivými pocity. Navždy přináší absolutno Božího království, nebo nedává nic. Pouze ten, kdo ho zcela a navždy přijme, ho může poznat a objevit tajemství Božího království. […]

Zkušenost života v Ježíši Kristu je vždy zkouškou, nebo je to iluze. Ukáže se jako autentické, pokud zůstaneme pevně připoutáni k původnímu zdroji, k cestě v její celistvosti, k její konečné budoucnosti. Takto dokáže vydržet až do konce. Nepřemožitelná láska, která pochází z Ducha, se projevuje, když poznáváme Krista v jeho úplnosti, aniž bychom se zastavovali u představ nebo zkušeností.

Sůl a světlo, Eberhard Arnold (1883-1935, německý protestantský teolog), 2017, Plough Publishing House, str. 117-119


Přímluvy 19.5. 2022

Připravili bratři a sestry z Lille (Francie)

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Komunity v Lille a z domu Imago a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Od 13. do 16. května se v Římě sešlo více než 70 mladých lidí z Politické fraternity Chemin Neuf na víkend věnovaný otázkám souvisejícím s migrací. V centru tohoto víkendu přijal papež František na soukromé audienci tyto mladé lidi více než 16 národností, oddaní obecnému dobru a službě nejchudším.

Pane, svěřujeme ti všechny lidi, kteří byli nuceni opustit svou zemi, dej nám široké a štědré srdce, abychom je uměli přijmout a žít spolu opravdové univerzální bratrství.

2/ Dům ImaGO ve Villeneuve d’Ascq přemýšlí o svém poslání, o čtyřech pilířích své práce: studentskou kolejí, mediální školou, audiovizuální agenturou Neuf.media a misií Net For God, to vše ve spojení s úvahami vedenými Komunitou Chemin Neuf o tom, jak oznamovat a hlásat Ježíšovo jméno na digitálním kontinentu.

Pane, modlíme se k tobě za úrodu na nezměrných polích, kterými jsou internet a sítě, dej nám, abychom byli pozorní k tvému ​​Duchu svatému, abychom se nechali unášet jeho dechem. Zejména ti svěřujeme předpremiéru nejnovějšího filmu NFG 24. května o konkrétní implementaci integrální ekologie v kolumbijské Amazonii.

3/ Diecéze Lille ve svém ekumenickém rozměru věnuje pozornost přijímání migrantů: farnost Madeleine přijímá na svých bohoslužbách zejména eritrejské křesťany z východní pravoslavné církve. Je zde skutečná výzva vzájemného porozumění.

Pane, dej diecézi Lille nový ekumenický dech, dej našim církvím touhu po vzájemné pozornosti, aby vydržely na této cestě setkávání a sdílení. Ať mezi nimi roste důvěra!