TEXTY PRO MODLITBU Z 20. ČERVNA

Výňatek z tiskové konference kardinála Pierbattisty Pizzabally, latinského patriarchy Jeruzaléma, po návratu z jeho pastorační návštěvy Gazy ve dnech 15. až 19. května 2024

Do Gazy jsem vstoupil v týdnu letnic, během kterého se modlíme za vylití Ducha svatého. Bylo jistě velkým požehnáním být s farníky z Gazy. Byl jsem mezi svými lidmi, kteří velmi trpí válkou a zkázou, kterou způsobila. Přinesl jsem si s sebou příslib nového života a byl jsem velmi překvapen, když jsem zjistil, že to byli oni, kdo mi dal lekci, na kterou nikdy nezapomenu: jejich neochvějná víra, doprovázená útěšnými úsměvy, mě poznamenala na celý život. (…)

Udělal jsem pastorační návštěvu, abych zkontroloval podmínky křesťanské komunity v Gaze. Rozsah ničení, kterého jsem byl svědkem, je neuvěřitelný a životní podmínky, jako je nedostatek vody a elektřiny a nedostatek bezpečnosti, jsou hrozné. Zvuk bombardování je častý a je cítit v každém okamžiku. Navzdory tomu jsem mezi nimi viděl jednotu, organizovali svůj každodenní život v klášteře a řídili spotřebu elektřiny, vody a jídla tak, aby nic nechybělo.

Při návštěvě pravoslavného kostela jsem se s věřícími pomodlil a strávil čas v klášteře, kde jsem se setkal se všemi obyvateli i s jejich farářem a biskupem, kteří byli velmi vstřícní. (…) Na závěr své návštěvy jsem oslavil svátek Letnic s farností Gaza v neděli 19. května 2024 a udělil jsem svátost biřmování dvěma farníkům. Během své homilie jsem zdůraznil dvě důležité věci: potřebu zachovat jednotu mezi sebou, kterou jsem viděl a o níž svědčím. (…) Také jsem je mocí Ducha svatého nabádal, aby ve svých srdcích a ve svém životě udržovali plamen naděje, a ujistil jsem je, že jako církev se nevzdáme a budeme mezi prvními, kdo pomůže obnovit Gazu a pomůže jejím obyvatelům vést důstojný život.


Přímluvy 20.6. 2024

Připravili naši bratři a sestry ze Svaté Země

1. Zatímco válka v Gaze trvá již více než 8 měsíců a napětí na hranici s Libanonem je vysoké a hrozí, že zažehne celý region Blízkého východu, připojujeme se k modlitbě patriarchy Pizzabally, aby byla konečně nalezena dohoda o příměří, propuštění rukojmí a mohlo se začít uvažovat o rekonstrukci.

2. V posledních týdnech ve Svaté zemi proběhly demonstrace, které svedly dohromady Židy, křesťany a muslimy v touze po dialogu, spravedlnosti a míru.

Pane, prosíme tě o milost vytrvalosti a naděje pro tyto lidi, kteří nadále věří, že budoucnost je možná společně na této Zemi.

3. Za pár dní budou východní církve letos slavit Letnice s měsíčním a půl zpožděním oproti západním církvím.

Pane, děkujeme ti za bohatství těchto církví. Kéž v nich tvůj Duch nadále působí a ať se necháme stále více navzájem učit.

4. V roce 2025 budeme slavit 1700 let od prvního ekumenického koncilu v Niceji. V tomto roce bude datum Velikonoc společné pro všechny naše církve.

Pane, svěřujeme ti všechny přípravy a všechny iniciativy, které se budou konat na oslavu těchto událostí. Kéž je to příležitost k novému zápalu na cestě k jednotě.