TEXTY PRO MODLITBU Z 20. DUBNA

Tajemství Nanebevstoupení: Přítomnost v nepřítomnosti

Od 13. dubna do 25. května čteme úryvky z knihy Pierra Ganna, jezuitského kněze (1904 – 1979), Dar Ducha: lekce o Duchu svatém (vyd. Le Centurion).

„Odcházím“, říká Kristus, to znamená: „Nikdy mě nezískáte okamžitě, bezprostředně ve své zkušenosti, protože kdyby tomu tak bylo, ukázalo by se, že nejste svobodní.“

Svoboda znamená nebýt otrokem bezprostřednosti, a to díky úsudku, za který jsme odpovědní, úsudku, který mi umožňuje udržovat bezpečnou svobodnou vzdálenost od skutečnosti. To je vše!

Nemusíte být ani křesťané, abyste to zjistili. Stačí být člověkem, abyste pochopili pedagogiku svobody, počínaje pedagogikou dětí v rodině.

Pozoruhodné na tomto infantilismu, na této bezprostřednosti – které se také říká „fideismus“, tedy víra, která již nepůsobí prostřednictvím svobody a svědomí – pozoruhodné je tedy to, že bezprostředně plodí ateismus, protože se zdá, že v těchto podmínkách člověk nemůže najít svou odpovědnost, svou dospělost na úrovni lidských problémů jinak než odmítnutím tohoto bezprostředního Boha: člověk je vklíněný mezi ateismus a fideismus.

V tom je skutečná debata a není jen teoretická, protože jde o naši odpovědnost jako člověka: ano, nebo ne – činí Kristus bytosti plně odpovědnými, anebo Bůh v pozadí tahá za provázky?

Pokud existují lidé, kteří by měli svědčit o tom, jak dostali lidskou svobodu, jsou to křesťané! A pokud ji přijali, není to proto, že by byli chytřejší než ostatní, ale je to proto, že je Bůh volá, a to je jejich odpovědnost.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, str. 84-85


Přímluvy 20.4. 2023

Připravili bratři a sestry z Burkiny Fasso

Prosme Pána:

1- Za mladé lidi z afrického kontinentu:

Pane, ty vidíš jejich žízeň po štěstí a blahobytu, víš, jak nezaměstnanost, bída a chudoba zůstávají zlem, které ponižuje a pobuřuje a nutí mnoho z těchto mladých lidí k emigraci. Dej nám, abychom v tobě našli rozum a sílu bojovat, každý na své úrovni, proti všemu, co ohrožuje obecné dobro a podkopává důstojnost lidské osoby.

2 – Za všechny církevní vedoucí:

Pane, prosíme tě za pastýře našich různých církví (protestantské, anglikánské, pravoslavné, katolické a dalších) a za všechny, kdo jsou povoláni hlásat lásku Boží projevenou v Ježíši Kristu na cestách světa. Kéž je jejich slova a činy v moci Ducha svatého učiní věrohodnými svědky, aby hlásali evangelium slovy, ale také a především svědectvím vlastního života.

3 – Za mír v západní Africe:

Pane, svěřujeme tvému ​​milosrdenství všechny oběti terorismu, kéž v tobě naleznou pravý pokoj; ať se s ohledem na všechny vysídlené a strádající lidi naše srdce obrací k solidaritě a vzájemné bratrské pomoci. Modlíme se za africké vládce a politiky, dej, ať podporují politický dialog a integrální a spravedlivý rozvoj národů, za které zodpovídají.