TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 20. KVĚTNA

Duch svatý shromažďuje

Pastor Bill Johnson, Bethel Church

Jednota není uniformita. Jednota, jak jí rozumí většina lidí, je spíše boj o to, aby všichni byli stejní. Opravdová jednota vyžaduje různorodost. To od jednoty vyžaduje Bible. Jednota neznamená tolerovat různost, ale oslavovat ji. To ji činí tak krásnou. Jednota není něco, co dokážeme vytvořit. Většina lidských snah o jednotu, jakkoliv jsou vznešené, jsou pouze pokusy o souhlas nebo porozumění. Není to špatné, ale nestačí to.

V listu Efezanům (4,2-3) se píše: „…vždy skromní, tiší a trpěliví, snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje.“

Jde o zachování jednoty. Nemůžeme ji vytvořit, ona už existuje, můžeme ji pouze chránit. A jak se k nám dostala? Je to jednota od Ducha. Skutečnou biblickou jednotu je vidět všude tam, kde Duch svatý projevuje svůj vliv.

Pastor Bill Johnson, Bethel Church, 31. května 2020.

Přímluvy 20.5. 2021

Připravili bratři a sestry z kláštera Aula Dei, Zaragoza, Španělsko

15. května papež František při příležitosti shromáždění organizovaného italskou Charismatickou radou, která sdružuje katolíky a letniční křesťany, vydal poselství, ve kterém mluvil o důležitosti „bratrství v Kristu“ a o cestě, kterou spolu ušli křesťané těchto dvou vyznání.

Pane, ať tvůj Duch rozptýlí vzájemný strach, který možná ještě přetrvává, a dovolí nám společně svědčit o této cestě smířené různosti.

Před dvěma lety vznikla CHARIS jako služba pro společenství všech charismatických skupin v katolické církvi, aby mohly šířit milost křtu v Duchu svatém, pracovat pro jednotu křesťanů a sloužit chudým.

Pane, svěřujeme ti Ekumenickou vigilii Letnic. At tvůj Duch svatý zapálí celý svět ohněm tvé lásky a pomáhá nám společně budovat tvoje Tělo.

V posledních dnech dochází k násilným ozbrojeným střetům mezi Pásmem Gazy a Izraelem a hrozí, že budou pokračovat ve spirále smrti a ničení.

Prosíme tě, Pane, aby Izraelci a Palestinci dokázali najít cestu dialogu a odpuštění a stát se trpělivými tvůrci pokoje a spravedlnosti, aby se spolu postupně otevírali společné naději, společné existenci jako bratři.

Minulý týden jsme slavili vzkříšeného Krista spolu s odpovědnými a členy různých církví ze Zaragozy skrze kontemplaci textů o vzkříšení „Via Lucis“.

Pane, děkujeme ti za tuto sdílenou modlitbu a za milost bratrství. At z nás tvůj Duch udělá odvážné svědky Vzkříšeného Krista a ukazuje nám cestu, jak více prožívat tuto milost jednoty.