TEXTY PRO MODLITBU Z 21. BŘEZNA

Během postní doby čteme texty Catherine a Williama Boothových (zakladatelů Armády spásy).

Svět pro Krista

[…] Jsme skutečně tím, čím se zdáme být? Jaký je účel náboženské organizace? Zvěčnit jméno Boží? To je chvályhodný cíl, ale myslím si, že Bůh nás nepotřebuje, abychom zachovali jeho jméno a slávu. Je to pro chválení a uctívání Boha? V pořádku. Ale to není všechno. Hlavním cílem musí být pokračovat v Kristově díle až do jeho konce, aby byl svět spasen a vysvobozen od pekelných sil.

Musíme udělat něco konkrétnějšího, odvážnějšího, naprosto božského, než cokoli, o co jsme se dosud pokusili. Abychom byli praktičtější, potřebujeme soucitnější a milující srdce. Potřebujeme náboženství více pulsující lidskou sympatií. Chlad a tvrdost srdce mnoha takzvaných křesťanů byly větší překážkou než všechny ostatní problémy dohromady. Chceme-li dobýt svět pro Boha, musíme do našeho náboženství vložit něco něžnějšího, lidštějšího, podobnějšího tomu, čím byl Kristus. Potřebujeme více srdce.

William Booth (Citováno Corinne Gossauer-Peroz, v Modlit se 15 dní s Williamem a Catherine BOOTH, zakladateli Armády spásy, Ed. Nouvelle Cité, 2008, s. 101-102).


Přímluvy 21.3. 2024

Připravili bratři a sestry z Ugandy

1. Za smíšené páry.

Modleme se za mladé Uganďany, kteří se připravují na manželství a kteří jsou z různých křesťanských denominací. Tato přípravná cesta je stále delší a vede církevní vedoucí k tomu, aby zaujali postoj k poznání, dialogu a jednotě mezi církvemi.

Pane, dej naději, odvahu a trpělivost těmto mladým lidem, kteří se rozhodli pro jednotu a kteří ji každodenně prožívají při přípravě na manželství a v životě páru a rodiny. Také dej křesťanským vůdcům příležitost pokročit v ekumenismu.

2. Za nekatolické křesťany, kteří se účastní misie Kána a Misie mládeže v Ugandě.

Pane, děkujeme ti za misie komunity Chemin Neuf v Ugandě: Kána, misie mládeže a duchovní správa. Děkujeme za bratry a sestry různých křesťanských denominací, kteří jsou zapojeni do těchto misií, kteří tam nacházejí místo, kde mohou chodit s Kristem a růst v bratrství.

Prosíme tě, aby naše společenství bylo věrné svému ekumenickému povolání a zůstalo místem přijetí a obnovy pro křesťany různých vyznání.

3. Za křesťany zapojené do politiky a vlády.

Mnozí křesťané jsou zapojeni do ugandského politického života na národní i místní úrovni ve vesnicích a městech.

Prosíme tě, abys tyto bratry a sestry ochránil před zkažeností a touhou se obohatit, ale aby je Duch svatý udržoval sjednocené ve službě spravedlnosti, pravdě, ochraně a rozvoji nejchudších.