TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 21. DUBNA

Vy jste světlo světa!

Eberhard Arnolds

Svíčka na svícnu hoří a ubývá, aby mohla svítit všem, kdo jsou v domě. Vytváří jednotu domácnosti, a právě v umírání skutečně žije. Pokud bychom chtěli ušetřit světlo, zabránili bychom tomu, aby bylo světlem. Bylo by zločinem pokoušet se udusit zářící světlo. Pokud lampu zbavíme vzduchu, ve kterém září, zhasne. Přestává být světlem.

Lidství, které Ježíš představil, je jasnost a teplo, životní síla, v níž je zaniká starý život. Co je hanebné, může existovat pouze ve tmě. Jasnost vede k otevřenosti, jednoduchosti a čistotě, k tomu, co je podstatné a pravdivé. Když se pod vlivem Ježíše stanou lidé skutečně lidmi, jejich životy se stanou autentickými a čistými. Září v temnotě světa a demaskuje to, co je zfalšované a nepravdivé a co se snaží schovat se. Ale světlo, které Ježíš rozněcuje, se nikdy neomezuje na objasnění situace. Studené světlo do Božího království nepatří. Světlo, o kterém Ježíš mluví, si nesmíme plést s jasnozřivostí, vhledem, systematickou jasností myšlení a bystrostí rozlišování. Nemá smysl pokoušet se uvažovat jako Bůh, když jsme do této doby měli jen lidské myšlenky. Jde o život v srdci Božím, život z Božího srdce. Jasnost jeho bytí, stejně jako slunce, je teplo, které vytváří život. Jeho vyzařování je láskou, která buduje společenství, radostí, která spojuje, která vyvěrá z hlubin bytosti a je vyjádřena činy, které jsou vždy konstruktivní, nikdy ne destruktivní.

Úryvek z: Sůl a světlo, Eberhard Arnolds (1883-1935, německý protestantský teolog), 2017, Plough Publishing House, str. 17-18


Přímluvy 21.4. 2022

Připravili bratři a sestry z opatství Melleray, Francie

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z opatství Melleray a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Třetí ročník festivalu Amen Toi se bude konat od 1. do 3. července v Loire-Atlantique. Tato událost má za cíl evangelizovat a zároveň žít v jednotě mezi našimi křesťanskými denominacemi.

Pane, prosíme tě, abys požehnal této iniciativě. Ať tvůj Duch svatý spočine na organizátorech a všech lidech, kteří se jí zúčastní. Prosíme tě, abys posílil pouta mezi našimi církvemi, aby svět uvěřil, že jsi vstal z mrtvých.

2/ Od 22. do 24. dubna dvakrát odložené celostátní setkání „Země naděje“ spojí dohromady venkovské katolické diecéze Francie v Châteauneuf de Galaure (department Drôme). Během této akce budou účastníci ve velké rozmanitosti venkovského světa uvažovat o sdílení radosti z evangelia, o budoucnosti církve a o formách křesťanské přítomnosti, které mají být na těchto místech vynalezeny.

Pane, modlíme se za všechny účastníky a venkovské křesťany, kterých se tato iniciativa dotkne. Přines do ní světlo a naději svého Ducha svatého.

3/ Nyní, kdy uplynuly dva měsíce od začátku války na Ukrajině, křesťanské církve a jejich představitelé zesilují své výzvy k míru, k modlitbám a službě obětem tohoto konfliktu.

Pane, teď, když se pravoslavné církve připravují slavit Velikonoce, prosíme tě, přines svým utrpením a svým vzkříšením svůj pokoj Ukrajině a Rusku.