TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 21. ŘÍJNA

Společné prohlášení o ochraně životního prostředí

Patriarcha Bartoloměj, papež František a primas Anglikánské církve Justin Welby

Extrémní meteorologické jevy a přírodní katastrofy, ke kterým došlo v posledních měsících, nám znovu s velkou silou a skrze vysoké oběti na životech připomínají, že změna klimatu přináší bezprostřední a urgentní otázku přežití. Vyzývá nás ke změně. Každý z nás by si měl osobně přiznat odpovědnost za způsob, jakým používá přírodní zdroje. Tato cesta vyžaduje úzkou spolupráci mezi Církvemi v jejich závazku pečovat o stvoření. Společně, jakožto komunity, Církve, města a národy máme změnit cestu a objevovat nové způsoby spolupráce k překonání tradičních bariér mezi národy, abychom se přestali hádat o zdroje a začali spolupracovat.

Je to poprvé, kdy se my tři spolu scházíme nad touto naléhavými otázkami životního prostředí, jeho vlivu na chudobu a důležitosti světové spolupráce. Společně se jménem našich komunit dovoláváme srdcí a ducha všech křesťanů, všech věřících a všech lidí dobré vůle. Připomínáme si slova z Písma: „Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo“ (Dt 30, 19). Zvolit si život znamená něco obětovat a být zdrženlivý.

Každý z nás – ať jsme kdokoliv a nacházíme se kdekoliv – může hrát roli ve změně naší kolektivní odpovědi na bezprecedentní hrozbu klimatické změny a ničení životního prostředí.

Starat se o Boží stvoření je duchovní poslání, které si od nás žádá angažovanou odpověď. Žijeme v kritickém okamžiku. Záleží na něm budoucnost našich dětí a budoucnost našeho společného domova.

Úryvek ze společného prohlášení papeže Františka, patriarchy Bartoloměje a arcibiskupa z Canterbury o ochraně životního prostředí, 7. září 2021.


Přímluvy 21.10. 2021

Připravili bratři a sestry z Chartres ve Francii

1/ Čas stvoření je ekumenická iniciativa slavená křesťanskými společenstvími celého světa od roku 2019. Začíná vždy 1. září, což je začátek pravoslavného liturgického roku, a končí 4. října na svátek sv. Františka z Assisi.

Pane, děkujeme ti za dar stvoření a prosíme tě o pomoc s jeho ochranou. Svěřujeme ti zvlášť 2 důležité události: říjnovou Konferenci o biodiverzitě v Čínském Kunmingu a 26. konferenci o klimatických změnách (COP 26), která se bude konat v listopadu v Glasgowě.

2/ Den setkání pro ženy, pod názvem „Mezi nimi, Bůh tě drží za ruku“, se uskuteční 23. října. Tato mezinárodní konference, kterou společně organizují různé frankofonní evangelikální Církve ze Severní Ameriky, Evropy a Afriky, chce shromáždit ženy ze všech křesťanských vyznání, které chtějí růst ve víře a sdílet se.

Pane, přijď a dotýkej se, upevňuj, utěšuj a povzbuzuj všechny účastnice tohoto setkání.

3/ Anglikánské farnosti v Grenoblu a Lyonu budou 18. listopadu společně slavit biřmování několika věřících. Bude přítomen i anglikánský biskup pro Evropu, Robert Innes.:

Pane, žehnej tomuto společnému času obou farností. Vylej svého svatého Ducha na věřící, na všechny, kdo budou biřmováni, a na jejich rodiny.