TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 22. DUBNA
Připravili bratři a sestry z Pélussin, Francie

Nechat Boha, ať koná své dílo

Christoph Friedrich Blumhardt

Během velikonoční doby vám ke čtení nabízíme různé moderní duchovní autory. Christoph Friedrich Blumhardt (1842-1919), německý luteránský teolog, jeden ze zakladatelů křesťanského socialismu v Německu a ve Švýcarsku.

Neměj zbytečné starosti; spíš s pokorou dovol Bohu, aby konal svoje dílo. Od Boha určitě něco přijde. Neustále si připomínejme tato slova: „Buďme zdrženliví! My se nemáme stát důležitými, nemáme chtít vnucovat naše myšlenky.“ Stáhni se do pozadí, aby sis nepřivlastňoval dílo, které konáš (1Kor 2, 1-5). Ježíš je živý, a jeho vítězství by mělo být tvojí hlavní starostí.

To znamená, že se musíš naučit přijímat svoji slabost, ubohost a své hranice, hlavně tehdy, když věci nejdou snadno. Jen díky tvé slabosti může náš Spasitel konat svoje skutky (2Kor 12, 9). On dokáže to, co ty ne. A tak buď také opatrný při prosazování svých nápadů, aby se příliš nevyvyšovalo tvé ego. Nakonec je to jen sám Bůh, kdo může všechno zařídit. Zejména tváří v tvář nemoci, chudobě a pokušení si musíš uvědomit svoji bezmoc. Nemusíš být rytířem v blyštivém brnění, připraveným porazit ďábla – ne, my se máme ve víře a naději učit odstupu, a v centru mít pevně Ježíšovu moc. On je nám na dosah ruky, a nejvíc máme toužit po tom, aby dělal zázraky a znamení. A až se to stane, můžeme se radovat.

Christoph Friedrich Blumhardt, Everyone belongs to God, Plough Publishing House, 2015, str. 118.

Přímluvy 22.4. 2021

Připravili bratři a sestry z Pélussin, Francie

Prosíme Tě, Pane, za všechna místa, kde žijí staří lidé: domovy seniorů, léčebny, nemocnice. Ať jsou tyto instituce místem pozornosti, pokoje a společného života.

Ať nám Duch svatý dá odvahu a vynalézavost při doprovázení těchto lidí a k vytváření mostů přátelství mezi generacemi.

Už rok uběhl od posledního setkání Ekumenické skupiny našeho mikroregionu Pilat Rhodanien. Její aktivity jsou přerušené, a vztahy mezi členy našich různých křesťanských společenství jsou sporadické, kvůli zdravotní krizi. Pane, prosíme Tě za křesťany v našem regionu. Svěřujeme Ti nového kněze farnosti Pélussin, Otce Marcina, a také Joela, pastora farnosti Sjednocené protestantské církve.

Ať Duch svatý oživuje a posiluje naši jednotu v modlitbě jedněch za druhé a povzbuzuje nás v obnovování našich svazků.

Francouzsky psaný časopis „Unité des chrétiens“ (Jednota křesťanů) slaví 50 let existence. Při této příležitosti uspořádali 14. dubna předseda katolické Biskupské konference, předseda Shromáždění pravoslavných biskupů a předseda Protestantské federace společnou videokonferenci o bilanci posledních desetiletí a o výzvách budoucnosti ekumenismu, aby ukázali, že „naše rozdíly nás nerozdělují.“

Ať nás Duch svatý neustále vede k modlitbě a touze spatřit uskutečnění viditelné jednoty křesťanů.