TEXTY PRO MODLITBU Z 22. ÚNORA

Během postní doby čteme texty Catherine a Williama Boothových (zakladatelů Armády spásy).

Spása je láska (pokračování)

Svírá se vám srdce, zvlhnou vám někdy oči, při podívané na muže a ženy, kteří nechápou Otcovu lásku? Sténá vaše duše, když je vidíte, jak se vzdávají zlu, jak jdou po široké, ale temné cestě, která vede do záhuby? Kolik soucitných slz jste prolili nad tímto hynoucím světem? Kolik aktivní práce věnujete dílu spásy? Dobře vím, že u většiny z vás pohltí každodenní práce to nejlepší z vaší síly. Předpokládejme však, že byste se jednoho večera vrátili domů a našli sousedův dům v plamenech: zapomněli byste na únavu a tíhu dne a pospíchali byste na pomoc ohroženým životům. Stejně tak, ať jsou běžné denní úkoly jakkoli těžké, měli byste věnovat část své síly pomoci hříšníkům, zachránit je před zlem, před zkázou. To je důvod, proč Bůh dal svého Syna.

William Booth (Citováno Corinne Gossauer-Peroz, v Modlit se 15 dní s Williamem a Catherine BOOTH, zakladateli Armády spásy, Ed. Nouvelle Cité, 2008, s. 50).


Přímluvy 22.2. 2024

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z opatství Melleray a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1. Příští březen se v opatství Melleray uskuteční týden formace pro novice Chemin Neuf na téma ekumenismus.

Při této příležitosti se chceme přimlouvat za různé formace vedené Komunitou, které se zaměřují na jednotu křesťanů.

Otče, věříme, že prosba tvého Syna „Aby všichni byli jedno, aby svět uvěřil“ bude jednoho dne splněna. Přijď a obnov nás v naší vášni pro jednotu a v odevzdání našich životů za jednotu tvého lidu.

2. Začátkem měsíce se pařížský arcibiskup monsignor Laurent Ulrich a předseda Protestantské federace Francie pastor Christian Krieger zúčastnili národní pocty obětem války mezi Izraelem a Hamasem a vydali výzvu opustit logiku nenávisti, která se šíří do všech končin světa.

Otče, Ty jsi nám poslal Ježíše, Knížete pokoje, prosíme Tě, abys uklidnil všechna srdce a otevřel je dialogu. Kéž každý vidí toho druhého ne jako nepřítele, ale jako bratra nebo sestru.

3. Světový den modliteb je globální ekumenické hnutí iniciované křesťanskými ženami na konci 19. století. Ve více než 120 zemích má podobu dne společné modlitby, který se koná první březnový pátek.

Otče, děkujeme ti za tento závazek k modlitbě, svědectví a sdílení. Kéž tvůj Duch Svatý podnítí naši touhu po jednotě a naše úsilí být strážci viditelné jednoty Těla Kristova.