TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 23. ČERVNA

Žít a doufat v beznadějné situaci

Monsignor Munib Younan, emeritní biskup Evangelické luteránské církve Jordánska a Svaté země

Lidé se mě ptají, zda jsem ohledně tohoto palestinsko-izraelského konfliktu, který je tak složitý, optimista nebo pesimista. A vždy odpovídám, že nejsem ani optimista, ani pesimista, ale plný naděje. Moje naděje nepochází z Washingtonu, Berlína, Londýna nebo Paříže – pochází ze srdce Jeruzaléma a prázdného hrobu.

Příběh Velikonoc, moci kříže a vzkříšení, které se projevilo v Jeruzalémě, je jediným zdrojem naší naděje. Na Via Dolorosa se Ježíš setkal se všemi temnými silami, které dnes na Blízkém východě známe. Obětoval se, abychom mohli doufat a důvěřovat v jeho moc.

Nedovolíme, aby extremismus, útlak, násilí, krveprolití, nenávist, zdi, demolice, osady nebo konfiskace půdy zmenšovaly naši naději, aby nás přivedly k zoufalství. Naděje na důstojný život, spravedlnost a usmíření zvítězí nad temnými silami, kterým čelíme.

To je dnes síla kříže. To je naděje křesťanů v Jeruzalémě a v celé Svaté zemi. To je úkolem univerzální církve: pracovat s láskou a něhou na ochraně života a lidských práv každého národa. Pokud Církev Kristova v každé zemi, zvláště ve Svaté zemi, převezme tuto odpovědnost v duchu Velikonoc, bude každý věřící naplněn nadějí. Modlím se, aby tato naděje udržela vaše srdce a mysl obrácené k Ježíši Kristu, našemu Pánu, navzdory tomu, co nám svět hází do cesty. Je to svatý Pavel, kdo nám v listě Římanům říká: „A naděje neklame, neboť láska Boží je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán (Římanům 5,5).

Munib Younan, narozený v Jeruzalémě, byl prezidentem Světové luteránské federace v letech 2010 až 2017. Je emeritním palestinským biskupem Evangelické luteránské církve v Jordánsku a Svaté zemi.


Přímluvy 23.6. 2022

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Komunity v Nazaretě a ve Svaté Zemi a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ 17. června se v Nazaretu uskutečnilo ekumenické setkání na téma „Výzvy života v rodině“. Stejně jako na mnoha místech světa musí křesťanské arabské rodiny v Nazaretu a ve Svaté zemi čelit vývoji společnosti. Středobodem diskusí bylo místo křesťanské rodiny.

Pane, s Tvou milostí a na přímluvu Svaté Rodiny páry a rodiny rostou v lásce a jsou stále blíže k tobě. Kéž je láska, posílená milostí svátosti manželství, silnější než všechny slabosti a všechny krize, které naše rodiny někdy zažívají.

2/ Ve Svaté zemi, kde Židé, křesťané a muslimové žijí vedle sebe v atmosféře napětí a neustálých střetů, povstávají muži a ženy dialogu, aby budovali cesty míru.

Pane, svěřujeme ti zejména rozvojový projekt nazaretského súku (tržiště), kde se mladí i dospělí snaží podporovat dialog mezi obyvateli Galileje tří náboženství.

Také ti svěřujeme misii našeho nového katolického biskupa pro Izrael, Monsignora Rafika Nahry.

Pane, dej každému z nich odvahu vytrvat ve svém poslání, chraň je v rizicích, která podstupují. Ať jejich práce nese ovoce ve vzájemném porozumění, míru a smíření.

3 / Institut Chemin Neuf oslaví své 30. výročí na svátek Narození sv. Jana Křtitele.

Pane, děkujeme ti za cestu, kterou jsme již mohli ujít. Svěřujeme ti všechny bratry Institutu, aby se v tobě víc zakořenili a s odvahou a nadějí čelili výzvám tohoto světa.

Modlíme se k tobě zvláště za naše bratry, kteří budou vysvěceni nebo se zaváží na život 25. června v Arsu.