TEXTY PRO MODLITBU Z 16. KVĚTNA

Bez Ducha svatého je Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti,…

Metropolita Ignatios z Latakie (1920-2012)

„Bez Ducha svatého je Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je obyčejná organizace, autorita je nadvláda, misie je propaganda, bohoslužba jen vzývání a křesťanské jednání je otrocká morálka. Ale v Něm: vesmír se pozvedá a sténá při zrození Království, vzkříšený Kristus je zde, evangelium je síla života, Církev je trojiční společenství, autorita je osvobozující služba, misie jsou Letnice, liturgie je připomínka a očekávání, lidské jednání je zbožštěno. Ať se tak stane.“

Modlitba, kterou přednesl v roce 1968 ke Světové radě církví v Uppsale metropolita Ignatios z Latakie (1920–2012), nazývaný také patriarcha Ignác IV. z Antiochie


Přímluvy 23.5. 2024

Připravili naši bratři a sestry z Brazílie

1 – Nejsvětější Otče, Bože nebes a země, ty, který jsi zdrojem Lásky, nauč nás milovat tak, jak ty miluješ – v dávání, tím, že se rozhodneš vidět druhého jako své milované stvoření, a ne jako nepřítele. Zejména nám pomoz, aby naše církve spolupracovaly pro tvé království.

2 – Pane Ježíši Kriste, ty, který jsi zdrojem spásy, uzdrav uši našich srdcí, abychom mohli naslouchat tvému ​​volání přiblížit se k tobě a zůstat v tobě. Kéž tedy skrze tvou přítomnost a tvou milost zakusíme přátelství a jednotu s našimi bratry a sestrami.

3 – Pane Duchu svatý, ty, který jsi dechem života, který oživuješ naději v našich srdcích, sestup na nás a uveď nás do pohybu. Přijď nám vnuknout útěchu, zejména pro ty, kteří trpí záplavami v jižní Brazílii. Kéž skrze naše skutky solidarity mohou lidé vidět tvář Krista, který je s nimi.